Sønderborg Kommune støtter renovering af Dybbøl Mølle

Sønderborg Kommune støtter renovering af Dybbøl Mølle. Pressefoto Sønderborg Kommune

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har besluttet at støtte en renovering af Dybbøl Mølle med 150.000 kroner.

Den Selvejende Institution (DSI) Dybbøl Mølle får 150.000 kroner til renovering af Dybbøl Mølle. Møllen blev renovereret i 2019-2020 i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020, men murværket fik ikke den korrekte behandling. Derfor har der været behov for en ny renovering i foråret 2022.

– I Sønderborg Kommune vil vi gerne støtte den nye renovering, fordi vi mener, at vi lokalt og nationalt må tage medansvar for bevarelse af nationalsymbolet Dybbøl Mølle. Dybbøl Mølle har kulturhistoriske kvaliteter i fortællingen af Grænselandets meget unikke historie, hvor danskere og tyskere i dag bor sammen i et fredeligt naboskab. Sønderborg Kommune kan dog ikke løfte opgaven med store tilskud til Dybbøl Mølle alene. I Sønderborg Kommune forventer vi derfor, at staten afholder deres andel, siger Christel Leiendecker, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

I vinteren 2021 blev der etableret seks prøvefelter med forskellige typer af behandling på møllen. Ved evalueringen i marts 2022 blev den fremtidige metode fundet. Den nye metode kræver en sandblæsning af møllen for at fjerne det vandtætte lag, og herefter skal møllen kalkes fire gange og afsluttes med en gang kalkvand. Renoveringen af Dybbøl Mølle blev sat i gang i foråret og var færdig i juni.

Under arbejdet har Dybbøl Mølle været åben for publikum.

– Foreningen bag Dybbøl Mølle et stort stykke arbejde for at bibeholde Dybbøl Mølle som en seværdighed, der kan byde nærværende fortællinger for gæster og turister. Det er meget imponerende, fordi det kræver en utrættelig indsats for en frivillig forening både med drift og økonomi. Vi er meget glade for, at møllen var åben under renoveringen, fordi det var i et tidsrum, hvor mange turister og gæster finder frem til Sønderborg-området. Og her er den unikke historie på Dybbøl Banke – blandt andet på Dybbøl Mølle – en vigtig hjørnesten, som kan berige turisternes besøg i Sønderborg-området, siger Thomas Worm Larsen, næstformand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

De samlede omkostninger til renoveringen af Dybbøl Mølle er 1 mio. kr. Finansieringen af projektet kommer blandt andet gennem tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, tilskud fra staten, tilskud fra Sønderborg Kommune samt egenbetaling.

Kilde: Sønderborg Kommune