Sønderborg Kommune sætter gang i handleplan for stormflods-sikring af Sønderborg Havn

Sønderborg Kommune sætter gang i handleplan for stormflods- sikring af Sønderborg Havn. Pressefoto - Sønderborg Kommune

Tidligere på året godkendte Natur-, Klima- og Miljøudvalget en plan for stormflodssikring af Gråsten, nu skal der laves en handleplan for stormflodssikring af Sønderborg Havn.

For tre uger siden blev mange steder i Sønderborg Kommune hårdt ramt, da stormfloden ramte store dele af kommunens kystnære områder. Vandstanden oversteg en 100-års hændelse for stormflod, da vandet for første gang siden 1904 nåede to meter over normal vandstand, nemlig 2,1 meter.

Sønderborg Kommune har påbegyndt arbejdet med en handleplan for stormflodssikring for Sønderborg Havn. Arbejdet er blevet mere aktuelt i forbindelse med stormfloden, men planerne for stormflodssikring flere steder i kommunen har foregået et stykke tid. Sidste år vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan 2022. Planen viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem mod år 2100.

– Klimasikringstiltagene er en nødvendig indsats, og vi har tidligere på året godkendt en plan for stormflodssikring af Gråsten Havn. Nu begynder vi på en handleplan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn. Det er vigtigt, at vi inddrager borgerne i den proces, og det er et stort og komplekst arbejde, hvor der skal undersøges mange ting, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Forvaltningen skal i arbejdet med planen blandt andet fokusere på stormflodssikringens samspil med resten af byen og den eksisterende og fremtidige benyttelse af havnefronten på begge sider af Alssund. Arbejdet vil foregå fra efterår 2023 og forventet afsluttet i juni 2024 med bidrag fra borgere og andre interessenter. Derefter vil politikerne tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med projektet om stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn.

– Sønderborg Havn ligger lavt, og vi har alle sammen set, hvordan den jævnligt bliver oversvømmet. Klimatilpasningsplanen viser, at oversvømmelserne i fremtiden vil ske oftere, og desværre oplevede vi for tre uger siden, hvor slemt det kan blive. De fremtidige oversvømmelser kan blive højere og få store omkostninger i Sønderborg Havn, da der er mange værdier som beboelse, erhverv og kulturhistorie, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Handleplanen skal dække havnefronten fra Sønderborg Slot til og med Havbogade samt havnefronten ved Sundgade.

Kilde: Sønderborg Kommune