Sønderborg Kommune: Så kan der vinterbades igen

Efter stormfloden den 20. og 21. oktober frarådede Sønderborg Kommune vinterbadning langs kysterne. Det skyldtes, at stormvejr og oversvømmelser kan medføre risiko for, at forurenet materiale som fx spildevand kan ende i havet. 

Sønderborg Kommune vurderer nu, at der kan bades igen efter stormfloden.

Risikoen for forurenet materiale i havet efter stormfloden vurderes at være mindsket tilstrækkeligt til, at der kan bades igen.

Vi henviser dog fortsat til de generelle råd om badning i havet:

▪️ Bad ikke efter kraftig regn

▪️ Bad ikke efter kraftigt blæsevejr

▪️ Bad ikke, hvis vandet er uklart – fx på grund af alger

Kilde: Sønderborg Kommune