Sønderborg Kommune: Robotstøvsugere skal give tid til kernevelfærd

Sønderborg Kommune indfører i lighed med andre kommuner en ny visitationspraksis fra den 1. oktober 2023 for de borgere, der søger om eller har fået bevilget hjælp til støvsugning. Kan borgerne betjene en robotstøvsuger, så skal de selv købe en robotstøvsuger. Foto: Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune indfører en ny visitationspraksis fra den 1. oktober 2023 for de borgere, der søger om hjælp til støvsugning. Kan borgeren håndtere en robotstøvsuger, så skal de købe en robotstøvsuger. Det betyder, at medarbejderne i Hjemme- og Sygeplejen over tid skal bruge tiden til kernevelfærd.

Velfærdsteknologien udvikler sig hele tiden, mange robot- eller teknologistyrede produkter er blevet almindelige i hjemmet. Det gælder også robotstøvsugere, der nu sidestilles med en almindelig støvsuger efter Servicelovens regler.

Derfor indfører Sønderborg Kommune i lighed med andre kommuner en ny visitationspraksis fra den 1. oktober 2023 for de borgere, der søger om eller har fået bevilget hjælp til støvsugning. Det drejer sig om ca. 1.900 borgere. Revurderingen vil strække sig fra den 1. oktober 2023 til den 1. oktober 2024.

– Velfærdsteknologi er en del af en udvikling, hvor nogle af de opgaver, der indtil nu er blevet løst af medarbejdere i hjemmet, fremover løses af teknologiske løsninger. Som fx robotstøvsugere til støvsugning i hjemmet hos de borgere, hvor det er det rette valg. Det gør, at vi kan frigøre tid hos medarbejderne i Hjemme- og Sygeplejen til at løse andre og mere komplekse opgaver, hvilket er nødvendigt for at udvikle kernevelfærden og mødet med borgeren, siger Stefan Lydal, formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget.

Sønderborg Kommune vil udlevere en informationsfolder til borgerne med gode råd og opmærksomhedspunkter ved køb af en robotstøvsuger.  Visitatoren vil gennem dialog, oplæring og afprøvning vejlede borgerne i muligheder og valg af robotstøvsuger.

Den ny praksis for visitationens behandling af ansøgninger om hjælp til støvsugning vurderer om:

•                           Borgeren kan håndtere at have en robotstøvsuger kørende i hjemmet.

•                           Borgeren kan betjene robotstøvsugeren i forhold til igangsætning, tømning og rensning.

•                           Der er behov for, at borgeren afprøver en robotstøvsuger i en 14 dages periode forud for en afgørelse.

•                           Borger har brug for hjælp til at starte, tømme og rengøre robotstøvsugeren. Er det tilfældet, kan der visiteres hjælp til det.

•                           Det er ansvarligt ud fra borgers funktionsniveau, at en robotstøvsuger skal køre rundt i hjemmet. I de tilfælde, hvor det ikke er, vil der fortsat være mulighed for hjælp med manuel støvsugning.

– Anvendelse af mere teknologi i hverdagen er en del af værdighedspolitikkens tilgang til et godt liv med mere frihed og selvbestemmelse for borgeren, og nye teknologier som robotstøvsugeren er en nødvendig samfundsudvikling. Det er vigtigt for os, at den nye visitationspraksis med egen robotstøvsuger sker hos de borgere, hvor det giver mening. Borgere, der ikke kan betjene en robotstøvsuger, vil selvfølgelig stadig få hjælp. Vores dygtige medarbejdere vil hjælpe borgerne på vej til den rette løsning til deres behov og hjem, siger Preben Storm, der er næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget.

Efter Servicelovens § 113 betragtes en robotstøvsuger som et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der kan ikke ydes støtte til køb af robotstøvsuger, efter reglerne om forbrugsgoder. Det betyder, at borgeren selv skal anskaffe en robotstøvsuger, som fås i forskellige prisniveauer.

Den nye praksis betyder en årlig budgetreduktionen for forvaltningen Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune med 1.2 mio. kr. En reduktion der indgår i Budgetreduktioner 2022-2025

Visitationen begynder med revurderinger hos de borgere, der er i et rehabiliteringsforløb. Derefter fortsættes hos de borgere, der er visiteret til en rengøringspakke. Nye ansøgninger om praktisk hjælp vil fra 1. oktober 2023 blive behandlet efter den nye praksis. 

Kilde: Sønderborg Kommune