Sønderborg Kommune: Kandidater til Brobyggerprisen 2021 efterlyses

Så er det igen tid til at indstille kandidater til årets Brobyggerpris, der gives til en person, virksomhed eller organisation, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme mangfoldigheden i Sønderborg Kommune.

Integrationsrådet uddeler for 17 gang Brobyggerprisen, og nu mangler kun det vigtigste: Kandidaterne. Kom med din indstilling på en person, virksomhed eller organisation, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme mangfoldigheden i Sønderborg Kommune.

– Brobyggerprisen sætter et positivt fokus på blandt andet etnisk ligestilling, og derfor er prisen vigtig for os i Integrationsrådet. Vi ønsker at hylde de personer, virksomheder eller organisationer der utrætteligt og med stort engagement og hjerte arbejder på at fremme mangfoldigheden i vores område, siger Desalegn Tufa, der er formand for Integrationsrådet.

Prisen er fx tidligere gået til en folkeskolelærer, der har ydet en ekstraordinær indsats i kommunens modtageklasser, og en aktivitetsleder i en frivillig forening, der igennem mange år har gjort en stor indsats i arbejdet med at integrere nye borgere i Sønderborg.

Har du en kandidat?

– som har ydet en værdifuld indsats for at fremme integration af minoritetsgrupper, er god til at samarbejde på tværs af etniske grupper, gør en forskel på området og finder nye veje for at fremme en god integration?

Skriv en indstilling og send den til Sønderborg Kommune på mail: tmfr@sonderborg.dk senest den 10. september 2021.

Prisuddelingen kommer til at foregå i byrådssalen på Sønderborg Rådhus 21. oktober 2021.

Om Integrationsrådet

Integrationsrådet arbejder blandt andet med at skabe forbindelse mellem kommunens integrationsindsatser og de indsatser, der foregår ude i det frivillige foreningsliv. Integrationsrådet er således et sted, hvor der dannes netværk og deles viden om muligheder og udfordringer i forhold til integration og mangfoldighed.