Sønderborg Kommune godkender plan for stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn – Tag med til borgermøderne

Arkivfoto - Højvande i Sønderborg. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt de overordnede beskyttelsesmetoder og linjeføring for stormflodsbeskyttelse af begge sider af Sønderborg Havn, som nu præsenteres for borgerne i området ved to informationsmøder.

I 2022 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplanen, som viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem mod år 2100. Sønderborg og Gråsten havne er nogle af de områder, som risikerer oversvømmelse, når der er stormflod, og risikoen bliver større i fremtiden.

Sidste år vedtog Natur-, Klima- og Miljøudvalget en overordnet linjeføring for en stormflodsbeskyttelse af Gråsten, og nu har udvalget godkendt de overordnede kystbeskyttelsesmetoder og linjeføring for anlæggene til stormflodsbeskyttelse af Sønderborg Havn. Hvis der er tilstrækkelig interesse blandt beboere og lodsejere for at arbejde videre med projektet, udarbejder Sønderborg Kommune et konkret projektforslag samt udkast til en bidragsfordeling. Hvis der ikke er interesse for at arbejde videre med projektet, stilles det i bero.

– Tag med til borgermøderne

Hør om de overordnede kystbeskyttelsesmetoder, der arbejdes videre med, og placeringen på to online borgermøder:

Sundgade-siden: Torsdag den 27. juni kl. 16-17

Sønder Havnegade-siden: Torsdag den 27. juni kl. 17.30-18.30.

Link til borgermøderne kan findes på www.sonderborg.dk/temaer/borgermoeder/

– Stormfloden i oktober sidste år viste os, at fremtidens vejr kan få store konsekvenser for borgere og vores byer. Derfor er det vigtigt arbejde, vi har sat i gang. Det er også vigtigt, at der er opbakning til projektet af borgerne i området, da de også skal bidrage økonomisk til projektet. Hvis der er opbakning til projektet, vil der blandt andet blive lavet et forslag til en bidragsfordeling, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Der er i forbindelse med planerne i Sønderborg allerede blevet holdt stormflodscafé, informationsmøde samt anden dialog med borgerne i området.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt den overordnede linjeføring for stormflodsbeskyttelsen. Den skal gå fra Multikulturhuset til og med Sønderbro ved Rytterstatuen. På den anden side af vandet går stormflodsbeskyttelsen fra Alsion til og med To-øren ved Sundgade. Udvalget har også godkendt, at sikringen skal bestå af højvandsmure og diger. På Sundgade-siden kombineres muren med hævet terræn, som indgår i Sundgade-projektet. Stormflodsbeskyttelsen skal beskytte op til kote +2,5 meter og kan forhøjes til kote +3 meter.

– Sikringen skal laves med respekt for det fine café-miljø, vi i dag har på Sønder Havnegade og være med til at skabe merværdi for området. Havnefronten langs Alssund har stor betydning for Sønderborgs identitet og tiltrækker hvert år mange besøgende og turister. Så det bliver helt centralt i det videre arbejde, at der skabes en arkitektonisk flot løsning, siger Daniel Staugaard, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Kilde: Sønderborg Kommune