Sønderborg Kommune forlænger ansøgningsfristen til grønne puljer – penge fra energianlæg

Energi er i løbet af ganske kort tid blevet en rigtig stor faktor i samfundet. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Borgere i Sønderborg Kommune har lige nu mulighed for at søge tre puljer på i alt 1,99 millioner kroner. Pengene kommer fra de vedvarende energianlæg i Stevning, Lysabild og Sønderborg.

Legeplads, renovering af fælles- og forsamlingshuse og bålhytte. Det er nogle af de projekter, som foreninger og lokalråd i 2023 har fået penge til fra Aabenraa Kommunes grønne puljer.

Lige nu er Sønderborg Kommunes grønne puljer åbne for ansøgninger, og ansøgningsfristen er netop blevet forlænget, så flere kan få mulighed for at søge.

Beboere og foreninger i nærheden af nye solcelleanlæg har første prioritet til puljen, men alle kan søge om støtte. I 2023 er der tre puljer i Sønderborg Kommune: 

Stevning: 1 mio. kr.

Sønderborg: 78.000 kr.

Lysabild: 920.000 kr.

Pengene skal gå til almennyttige projekter i nærheden af de nye VE-anlæg som en kompensation for de eventuelle gener, som anlæggene medfører. Det kan fx være tiltag, der afhjælper gener ved solcellerne, anlæg af et naturområde med øget biodiversitet, energiforbedringer af lokale fællesfaciliteter, rekreative formål eller forbedring af bymiljøer.

De grønne puljer er et resultat af VE-loven. Der oprettes en grøn pulje hver gang et vedvarende energianlæg tilsluttes elnettet, og det er projektejeren, der indbetaler til puljen. I juni godkendte Teknik-, By-, og Boligudvalget retningslinjerne for de grønne puljer i Sønderborg Kommune:

Hvem kan søge?

  • Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg.
  • Borgere i kommunen.
  • Foreninger og selvejende institutioner, som er beliggende i nærheden af ét af de tre vedvarende energianlæg.

Hvad kan der gives støtte til? (i prioriteret rækkefølge)

  • Projekter der afhjælper gener fra de vedvarende energianlæg.
  • Øvrige projekter til gavn for de nærmeste naboer.
  • Projekter der understøtter lokalsamfundet i øvrigt.
  • Projekter der fremmer DK2020 Sønderborg eller Masterplan2029.

Hvordan søger man?

  • Puljerne kan søges via siden www.sonderborgkommune.dk/klimaportal.
  • Sidste frist for ansøgninger er den 1. december 2023.
  • Teknik- By- og Boligudvalget uddeler de grønne puljer efter indstilling fra forvaltningen i februar 2024.

Kilde: Sønderborg Kommune