Sønderborg Kommune: – Fjernvarmeselskaberne gør en indsats for at få flere på fjernvarmenettet

De stigende gaspriser får mange borgere med gasfyr til at overveje andre varmekilder. For mange er fjernvarme det bedste alternativ. Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg Kommune er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

I områder, hvor der er økonomisk grundlag for at etablere fjernvarme, er dét den bedste løsning. Uden for fjernvarmeområderne er varmepumpe det rette alternativ. Sønderborg Kommune, områdets tre fjernvarmeselskaber og ProjectZero samarbejder tæt om planlægningen af varmeforsyningen, hvilket sker gennem Varmeplan 2021 og Masterplan2029, som handler om at gøre varmeforsyningen CO2-neutral på den mest effektive måde. Med energiforsyningskrisen og de deraf stigende priser er skift fra fossile brændsler – olie og naturgas – til en grøn løsning blevet endnu mere økonomisk attraktiv.

– Med Varmeplan 2021 er vi faktisk på forkant i Sønderborg Kommune – mange kommuner har ikke en varmeplan endnu. I vores varmeplan kan man se, at der foreligger en plan for en sammenhængende, kollektiv varmeforsyning i kommunen, og det er et godt grundlag at arbejde videre på nu, hvor vi gerne vil speede op for tempoet på fjernvarmeudrulningen, siger Asger Romme Andersen, formand for Sønderborg Kommunes udvalg for Natur, Klima og Miljø – idet han fremhæver det gode samarbejde om varmeplanlægningen.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget er netop blevet orienteret om status på udrulningen af fjernvarme. Samtidig er varmeselskaberne i fuld gang med at undersøge, om de potentielt kommende fjernvarmeområder i varmeplanen kan fremrykkes.

Erik Wolff, direktør i Sønderborg Varme, siger på vegne af varmeselskaberne i kommunen:

– De stigende gaspriser har helt forståeligt fået mange borgere til at forhøre sig om muligheden for at få fjernvarme i stedet for naturgas. Som varmeselskaber vil vi naturligvis gerne hjælpe så mange som muligt så hurtigt som muligt, og derfor har vi allerede speedet op på arbejdet med at modtage nye fjernvarmekunder inden for de eksisterende fjernvarmeområder. Alligevel må man på grund af den store efterspørgsel regne med, at der er længere ventetider end normalt.

Erik Wolff siger videre:

– Der arbejdes allerede med mange nye fjernvarmeområder. Der er fuld gang i udrulningen til Adsbøl og Nordals, og til sommer startes der op på at etablere fjernvarme i Rinkenæs. Derudover er der i øjeblikket ved at blive etableret en ledningsforbindelse mellem Nordborg og Guderup, så borgerne i Guderup kan få fjernvarme. Hertil kommer, at muligheden for fjernvarme undersøges i Dyndved, Stevning, Oksbøl, Elstrup, Nybøl og Vester Sottrup. De indledende undersøgelser forventes afsluttet i løbet af sommeren, og hvis der er potentiale, indledes en dialog med lokalsamfundene, da det naturligvis er vigtigt med opbakning til fjernvarmen, inden man går i gang med etableringen.

– Vores bedste råd er derfor at have lidt tålmodighed med hensyn til valg af varmekilde, indtil det er afgjort, om der kommer fjernvarme til det område, man bor i, slutter Erik Wolff.

Borgere, der ønsker svar på spørgsmål vedr. fjernvarmeforsyningen, kan besøge det lokale varmeselskabs hjemmeside eller ringe til et af varmeselskaberne, hhv. Broager Fjernvarmeselskab, Sønderborg Varme eller Sønderborg Forsyning, hvor Nordals Fjernvarme hører under.

Folketinget har bebudet, at det inden sommerferien kommer med en ny energipolitisk aftale med frister for, hvornår den individuelle naturgas skal være udfaset samt med støtteordninger for varmepumper og tilslutning til fjernvarme.

Kilde: Sønderborg Kommune