Sønderborg Kommune: Erhvervsfiskerne kan blive på Sundgade frem til midt i 2026

Sønderborg Kommune: Erhvervsfiskerne kan blive på Sundgade frem til midt i 2026. Pressefoto

Sønderborg Kommune har indgået en frivillig fraflytningsaftale med erhvervsfiskerne på Sundgade i Sønderborg, så de kan benytte havneområdet frem til midten af 2026.

I budgetaftalen 2019-2022 besluttede Byrådet i Sønderborg, at Sundgade skal omdannes fra erhvervshavn til et attraktivt område med plads til nye boliger. Det betød, at det nuværende erhvervsfiskeri på stedet skulle afvikles. Kontrakterne med ejerne af bygningerne på Sundgade 9 og 13 blev derfor opsagt med seks måneders varsel med ophør den 29. februar 2024.

I forbindelse med opsigelsen af kontrakterne opstod der dog uenighed mellem Sønderborg Kommune og virksomheden om aftalegrundlaget for kontrakterne. Nu er der indgået en frivillig fraflytningsaftale, så erhvervs-fiskerne kan benytte området frem til 31. august 2026.

– Jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning, så fiskerierhvervet kan blive på Sundgade i op til 2,5 år. I mellemtiden vil vi arbejde videre med at finde den rigtige løsning for dem i fremtiden, siger borgmester Erik Lauritzen.

Ny plads til erhvervsfiskerne

Forvaltningen arbejder videre på at finde en permanent løsning for erhvervsfiskeriet et andet sted i Sønderborg Kommune. Det gøres i dialog med fiskerne.

Forvaltningen vil i perioden frem mod lejers flytning fra Sundgade gennemføre det planlagte udbud af Sundgade-grunden og udarbejde en ny lokalplan for området. Udbudsprocessen forventes at gå i gang i tidligt i efteråret 2024.

– Jeg er glad for den gode dialog, vi har haft med erhvervsfiskerne. En dialog, som danner gode forudsætninger for arbejdet med at finde en fremtidig løsning for erhvervsfiskerne. Og nu kan arbejdet med Sundgade-området fortsætte, så vi får udviklet et unikt havneområde, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

I 2022 afholdte Sønderborg Kommune en arkitektkonkurrence for Sundgade-området. Der blev efterfølgende lavet et kvalitetsprogram, som skal sikre de væsentligste ideer fra arkitektforslagene.

Man kan følge processen her: www.sonderborgkommune.dk/sundgade

KIlde: Sønderborg Kommune