Slut med store laks i Vidåen og Brede Å

Laksepremiere i Vidåen 2022Laksepremieren startede med et brag af en laks 13,7 kilo - 109 cm - Gert Lassen fra Møgeltønder overlistede laksen i Vidåen med en Mepps-spinner. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Laksefiskeriet de fleste, for ikke at sige nærmest alle åer i Danmark, er omfattet af en kvoteordning. Dvs. at lystfiskerne må fange et bestemt antale laks hver sæson. Og laksekvoten er så igen opdelt i store laks og små laks. Laksekvoten er oprettet for at beskytte laksebestanden.

Der må således ikke fanges flere store laks, dvs. laks over 73 cm i hhv. Vidåen, Bredeå og Ribe Sportsfiskerforenings strækninger samt Ribe Vesterå og fra i dag også i legendariske Skjern Å. De store laks er opfisket af lystfiskerne. Store laks måler i øvrigt 74 cm og opefter.

Det betyder bl.a at der i mandags måtte genudsættes en laks på 104 cm i Vidåen.

De må stadig fange havørreder

Når nu ferietiden nærmer sig behøver lystfiskerne og dem, der vil forsøge sig med stang og snøre, ikke fortvivle. De fleste steder er der fortsat små laks tilbage på kvoten (Man kan se det på de forskellige lystfiskerforeningers hjemmesider) og så må der fanges havørreder, der ikke er omfattet af en kvoteordning.