Sammen mod ensomhed: Tønder Kommune tager kampen op mod social isolation

Tønder Kommune samarbejder med ni andre byer i Europa for at støtte mennesker, som oplever social isolation. Projektet kaldet “Breaking Isolation” har til formål, at få alle til at føle sig som en integreret del af det lokale samfund.

I et ambitiøst skridt mod at skabe et mere inkluderende samfund, deltager Tønder Kommune i URBACT’s “Breaking Isolation” projekt. Initiativet samler 10 små og mellemstore europæiske kommuner og har til formål at bekæmpe social isolation ved at fremme meningsfulde fællesskaber og øge den sociale sammenhæng i lokalsamfundet.

Fra begyndelsen af året har en bred arbejdsgruppe af lokale videnspersoner, indledt deres arbejde. De er alle udvalgt på grund af deres erfaringer, engagement, kontaktflader og faglige viden om social isolation og de udfordringer, der følger med. Målet er klart: at udvikle og implementere en handleplan, som integrerer løsninger mod social isolation i vores samfund og dermed finde en vej, som kan bevæge mennesker fra isolation til inklusion.

Ældrerådet

Formand for Ældrerådet, Rita Westergaard, deltager i arbejdsgruppen. Om arbejdet siger hun: ”For mig var det helt naturligt at sige ja til at deltage i arbejdsgruppen, da vores medmennesker og det at gøre en forskel altid har interesseret mig. Særligt det at tage hånd om de svageste betyder meget for mig”.

Rita har selv oplevet, hvordan social isolation kan komme tæt på. Det skete, da hun mistede sin mand gennem godt 50 år, og lige var flyttet fra gården til et nyt sted. Hun var vant til, at der altid var mennesker tæt på, og pludselig var der ingen. Hun fortsætter: ”Da finder man ud af, hvad det vil sige at være alene, selvom man har en stor familie. Derfor sagde jeg, ja til at være med i en ringetjeneste med tryghedsopkald, hvor man skiftes til at ringe til en gruppe mennesker, som mangler nogen der spørger til en, om man har det godt. Derfor vil jeg så gerne bidrage til dette projekt med både mine personlige erfaringer, og dem jeg har opnået gennem mit arbejde i Ældrerådet, hvor vi har en stor berøringsflade og kender til problematikkerne,” slutter hun.

Projektet forventer at holde en række møder og aktiviteter i den kommende tid, kulminerende med “Breaking Isolation Festival” i juni 2025. Festivalen vil samle deltagere fra projektets europæiske netværksbyer for at fejre de fremskridt, der er opnået, og for at udveksle erfaringer.

Tønder Kommune er dedikeret til at fremme kultur, natur, og fællesskaber, som spiller en central rolle i bekæmpelsen af social isolation. Dette projekt er en god mulighed for at styrke samhørigheden i lokalsamfundet og samtidig få god læring fra andre europæiske byer.

For yderligere oplysninger om “Breaking Isolation” projektet og dets aktiviteter i Tønder, klik her

Kilde: Tønder Kommune