Rødekro: HærvejsHuset bliver opført hvor skolen tidligere lå

Rødekro Skole blev revet ned - nu kommer Hærvejshuset. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Lige nu ligger området, hvor Rødekro Skole tidligere lå, hen som en byggetomt. Det ændrer sig. Her vil Hærvejshuset blive opført.

Aabenraa Kommune har arbejdet med en vision om at samle en del af træningstilbuddet, HjælpemiddelHuset og erhvervsafklaring for borgere med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse under samme tag. Det er nu lykkedes. Med en vinder af totalentreprisekonkurrencen kan arbejdet med at få bygget de nye rammer i Rødekro by nu gå i gang.

HærvejsHuset skal for fremtiden bidrage til, at borgere med behov for træning, udredning af behov for og træning i brug af hjælpemidler vil opleve en mere sammenhængende indsats.

Bæredygtighedsdagsordenen i Aabenraa Kommune slår også igennem i HærvejsHuset – med et fokus på både social og miljømæssig bæredygtighed. Ønsket er at skabe gode rammer for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet og fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derigennem understøtte muligheden for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Samtidig skal hjælpemiddelcentralen arbejde med ansvarligt forbrug i anskaffelse og genanvendelse af de redskaber, kommunen stiller til rådighed for borgerne.

– Med de nye rammer i Rødekro får vi nu en unik mulighed for at skabe mere sammenhængende forløb for de borgere, der i dag har forløb på tværs af flere af de tre områder. Samtidig giver de nye rammer muligheden for, at forbedre kvaliteten i den indsats vi leverer for de borgere, der kommer i huset og modtager træning, får hjælp til et hjælpemiddel eller er en del af et jobafklaringsforløb, forklarer formand for Social- og Seniorudvalget, Michael Christensen.

I første kvartal af 2022 har Byggeudvalget for HærvejsHuset arbejdet med at finde en vinder af projektkonkurrencen. Fire gode bud blev indleveret inden fristen for projektforslag 25. januar 2022, hvoraf Byggeudvalget valgte det vinderprojekt, der er udarbejdet af EMR Murer & Entreprenører A/S, CREO Arkitekter A/S og INGENIØR’NE A/S – Kolding.

– Det har været spændende at være med i en proces, hvor jeg er kommet helt ned i maskinrummet og fået et indblik i, hvilke fysiske rammer vores fagfolk vurderer er nødvendige for at kunne levere en god, borgerrettet indsats. Heldigvis havde vi nogle gode bud, så det handlede om at finde det allerbedste, og det mener jeg, at vi har gjort, siger formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Køpke Christensen.

Grundet prisudviklingen i anlægsbyggerier har det været nødvendigt at indhente en ekstra finansiering på cirka 15 millioner kroner ud over de 60 millioner kroner, der allerede var afsat i kommunens anlægsbudget. Et flertal i byrådet besluttede 27. april 2022 derfor, at projektet skal realiseres med en ny samlet økonomi på cirka 75 millioner kroner.

– Med den politiske aftale på plads forventer vi at kunne åbne HærvejsHuset i 2024, og vi glæder os til at byde brugere, borgere og medarbejdere velkommen i det nye hus, siger direktør for Social & Sundhed Karen Storgaard Larsen.

Kilde: Aabenraa Kommune