Regeringen og støttepartier forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Vilde blomster, insekter og fugle får fremover bedre vilkår på en række engområder i hele Danmark. Det står klart, efter at regeringen og støttepartierne i dag har vedtaget et forbud mod at sprøjte, pløje og gøde beskyttede naturområder.

Nu sættes der ind for at sikre bedre levesteder for Danmarks fugle, insekter, padder og vilde blomster. Regeringen og støttepartierne har i dag vedtaget en lovændring, der skal sikre, at der ikke længere sprøjtes, gødes og pløjes på en række engområder med et samlet areal på 37.000 hektar.

Områderne er omfattet af naturbeskyttelsesloven, men på engene har det alligevel været tilladt at pløje, anvende sprøjtemidler og sprede gødning.

– Midt i en naturkrise, hvor dyr og planter forsvinder fra år til år, går det ikke, at man sprøjter og pløjer natur, som på papiret er beskyttet. For snart 30 år siden fik vi en naturbeskyttelseslov, der skulle passe bedre på vores sårbare naturområder. Men desværre blev en række af vores enge ikke beskyttet godt nok med loven. Det laver vi om på nu, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse i dag.

Lovændringen, der blev vedtaget i dag, er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har længe ønsket et forbud mod at sprøjte, gøde og pløje beskyttet natur. I det åbne land, som blandt andet dækker Danmarks enge, er næsten 3 millioner fugle forsvundet på 40 år.

– Vores natur har brug for plads, og den har brug for fred. Det får den mere af nu, hvor vi forbyder at gøde, sprøjte og pløje en lang række enge, som fremover vil kunne rumme en mere mangfoldig natur, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe

– Vi skal passe bedre på vores fugle, insekter, padder og vilde blomster, der i forvejen lever en udsat tilværelse. Derfor er det slet ikke acceptabelt, at dyr og planter i tilbagegang risikerer at få sprøjtet og pløjet deres levesteder på beskyttede naturområder. Det laver vi om på i dag, siger Enhedslistens naturordfører Mai Villadsen.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig får fjernet pesticider og gødskning fra naturbeskyttede arealer. Det er et lille, men vigtigt skridt som er med til at forberede de kommende forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke. I SF mener vi, at vores dyr og planter har krav på bedre beskyttelse. Det krav må og skal vi tage alvorligt. SF håber derfor, at vi også kan finde flertal for, at vi skal have en natur- og biodiversitetslov efter samme model som klimaloven. Her er lovændringen i dag et skridt i den rigtige retning, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

– I Alternativet er vi utrolig glade for, at vi i dag vedtager en lov, der vil gøre livet bedre for frøer, lærker, blomsterfluer og en masse andre dyr, insekter og planter. Hvis vi skal overlade en rig og mangfoldig natur til vores børn og børnebørn, skal vi sætte ind nu, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

– Lige nu, mens sommerfugle leder efter levesteder og fugle synger over hele landet, vedtager vi en lov, der giver bedre beskyttelse til dem og en masse andre arter, der lever på vores enge. Derfor er det en fantastisk dag for vores natur, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering. Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering og nåede derfor ikke at træde i kraft.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. Dermed kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne.

Der er tale om erstatningsfri regulering, og for de fleste bedrifter vil forbuddet kun berøre få og små arealer. Hvis forbuddet viser sig at have karakter af ekspropriation for konkrete bedrifter, kan der efter en konkret vurdering gives erstatning eller dispensation.

Tal og fakta:

Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for naturområder som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.

I alt er der ca. 375.000 hektar § 3-beskyttede naturområder (eksklusiv søer).

Lovændringen vil berøre ca. 37.000 hektar ferske enge og strandenge, hvor der i dag sprøjtes, gødes, pløjes og sås. Forbuddet vil også gælde arealer med økologisk drift.

Samlet set berøres omkring 9.000 bedrifter af lovændringen, hvoraf de fleste påvirkes i mindre grad. Kun 2.000 ud af de 9.000 bedrifter berøres med mere end 5 hektar.

Be the first to comment on "Regeringen og støttepartier forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*