Rapport: Tour de France blev en folkefest i Sønderborg Kommune

Det blev en rigtig god Tour-fest. Det melder politiet ud. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Evalueringen af den samlede Tour de France-start i Danmark er netop blevet offentliggjort. Rapporten viser, at det samlede tilskuertal langs ruten i Sønderborg Kommune den 3. juli var 97.517, samt at tour-turisterne brugte 63 mio. kr. i Sønderborg-området.

Evalueringsrapporten af årets samlede tourstart i Danmark viser, at Sønderborg Kommune fik meget ud af deltagelsen i Tour de France som målby den 3. juli 2022. Evalueringsrapporten, der bygger på en række tal, målinger og analyser, viser, at 75 procent af danskerne er helt eller delvist enige, at Tour de France starten var en folkefest.

– Nu har vi fået evalueringsrapporten med data og målinger, og den understøtter det indtryk, vi også selv havde den 3. juli og dagene efter: At Tour de France i Sønderborg Kommune blev den kæmpe gule folkefest, vi havde håbet på. Både i forhold til antallet af tilskuere, men også i forhold til at skabe en lokal stolthed, som har stor værdi. Sønderborg-området kom på landkortet, og Tour de France var et stærkt udstillingsvindue, og det var med til at promovere Sønderborg som en attraktiv kommune og turismedestination. Stoltheden og begejstringen har været meget stor, og vi ved nu, at vi kan løfte mega events. Vi fik skabt en folkelig begivenhed, som også skaber værdi på den lange bane i Sønderborg Kommune, siger borgmester Erik Lauritzen.

Det samlede tilskuertal langs ruten i Sønderborg Kommune den 3. juli var 97.517. Flest tilskuere kom fra Sønderborg Kommune. Af de besøgende tilskuere kom 11 procent fra udlandet.

De besøgende var i området i gennemsnitligt 3 timer og 32 minutter, hvilket vidner om stor lokal opbakning til aktiviteterne på ruten. Det var primært i de tre fanzoner i Gråsten, ved Dybbøl Banke, Sønderborg Ø samt målområdet, men også hos en lang række private tour-fester langs ruten.

En stor del af tour succesen den 3. juli skyldes et godt forarbejde i Sønderborg Kommune med mere end 130 Tour de France-relaterede aktiviteter i 100 dages programmet. Det mener første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt.

– Vi oplevede et stort engagement fra foreninger og virksomheder, der gerne ville tage del i aktiviteterne og være en del af Tour de France-festen, og i alt bidrog mere end 50 arrangører til optakten. Langt størstedelen af arrangementerne var båret af foreninger, kulturaktører og andre ildsjæle, der havde et ønske om at være med. Vi var meget glade for de mange, vidt forskellige aktiviteter, som satte Sønderborg på tour-landkortet og gav os en gul folkefest op til selve cykelløbet. Det gav lokal sammenhængskraft, noget af dna’en i Sønderborg Kommune, og gjorde også, at vi fik vist os frem for Danmark og udlandet inden selve cykelløbet, siger han.

Mange turister

Visit Denmark har i forbindelse med evalueringsrapporten beregnet antallet af danske og udenlandske turister, der var på besøg på grund af Tour de France. Sønderborg-området havde i dagene omkring touren 53.000 dagsbesøgende tour-turister, som fordeler sig med 32.000 danske og 21.000 udenlandske dagsbesøgende turister. I forbindelse med deres besøg viser opgørelsen, at de brugte 63 mio. kr. i Sønderborg-området.

De mange turister glæder Kjeld Stærk, der er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

– Sønderborg havde den højeste procentdel af udenlandske dagsbesøgende turister hos alle start- og målbyer. Det viser, at vores satsning på Tour de France, men også den grundlæggende satsning på udenlandske turister i Sønderborg-området slår igennem. Jeg glæder mig især over, at turisternes bedømmelse af Sønderborg er så god, som den er i evalueringsrapporten, hvor Sønderborg sammen med Nyborg ligger højest. For det viser, at egnen har meget at byde, og at vi kan levere oplevelser og service i meget høj standard, siger han.

92 procent af turisterne i Sønderborg Kommune tilkendegiver, at Tour de France i høj eller meget høj grad levede op til deres forventninger.

I alt var der 722.000 turister i de fem start- og målbyer, hvoraf halvdelen var i København, og de brugte samlet set 757 mio. kr. i forbindelse med Tour de France i Danmark.

Tour de France-starten i Danmark har medvirket til, at 16 procent af de adspurgte i Epinions analyse svarer, at begivenheden har øget sandsynligheden for, at de vil besøge Sønderborg. Det er en den største procentdel blandt alle start- og målbyer.

– Det er selvfølgelig svært at måle på kort sigt, om målsætningen om at skabe øget kendskab til Sønderborg Kommune er opfyldt. Men jeg tror, at det lykkedes os at fremstå som en attraktiv kommune med noget at byde på både før, under og efter touren. Det skal vi bygge videre på, for en stor lyst til at besøge os er et stærkt grundlag til at øge turismen i Sønderborg-området, som i øvrigt ser rigtig god ud i 2022. Samtidig kan bevidstheden også øge interessen for Sønderborg-området helt generelt, der på sigt – sammen med andre tiltag – kan betyde nye tilflyttere, siger borgmester Erik Lauritzen.

Sønderborg Kommune forventer at overholde tour-budgettet, og kommunen aflægger regnskab for Tour de France i marts måned 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen i Grand Départ.

Læs hele rapporten på denne hjemmeside: Tour de France Grand Départ København Danmark 2022 (letourcph.dk)

Fakta:

Sønderborg Kommune dannede ramme om afslutningen på 3. etape af Tour de France 2022.

Tilskuermålingen inkluderer hele ruten i Sønderborg Kommune, herunder også selve målområdet.

Det samlede tilskuertal var 97.517. De fleste tilskuere kom fra områder i Sønderborg Kommune, Sydals, Nordborg og Broager.

Af de besøgende tilskuere kom flest fra Aabenraa- og Aarhus kommuner.

11 procent af de besøgende tilskuere kom fra udlandet. Langt størstedelen af de internationale besøgende kom fra Tyskland, herefter følger gæster fra Frankrig, Sverige og Storbritannien.

Foruden København var Sønderborg Kommune den målby, der tiltrak flest udenlandske gæster.

Mediedækning

Sønderborg fik markant mediedækning i forbindelse med Grand Départ. Byen opnåede over 18.000 omtaler i forbindelse med Tour de France, heraf over 5.000 omtaler i indenlandske og udenlandske redaktionelle medier. Disse omtaler genererede en samlet potentiel rækkevidde på redaktionelle medier på over 2,2 milliarder læsere, seere og lyttere.

På sociale medier opnåede posts, hvori navnet ”Sønderborg” indgik, 136.000 engagementer.

Kilde: National Grand Départ-evalueringsrapport, hvori analysemetoder, datagrundlag, beregningsmetoder mm er beskrevet nøje.

Evalueringsrapporten er bestilt og betalt af interessentskabet Grand Départ Copenhagen Denmark og udarbejdet uafhængigt af Geelmuyden Kiese, Epinion, Infomedia, Visit Denmark og Teleselskabet 3.

Kilde: Sønderborg Kommune