Oversvømmelser: Sov ikke i Skovmose – Vejlukninger i Vemmingbund og Kegnæs

Rigtig mange steder i Sønderborg Kommune er der fare for oversvømmelse denne gang. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Sønderborg Kommune:

Vejen i Vemmingbund bliver lukket:

Vejen i Vemmingbund er lige nu ensrettet og den vil blive lukket. Politiet er i området og beder folk om at få deres biler væk. Alle opfordres til at forlade området. Vejen er allerede nu meget smal og bliver endnu smallere inden den lukkes helt.

Udfordringerne med vejen skyldes de over 800 halmballer der er opsat for at sikre området. Halmballerne er sat med træplader bagved for at sikre dem mod at blive skubbet af vandet. Halmballerne bliver desuden bundet sammen.

Vejen til Kegnæs lukkes kl. 14 – hastighedsnedsættelse indtil da:

Vejen til Kegnæs holdes åben med en hastighedsnedsættelse indtil kl. 14. Fra kl. 14 til kl. 16 vil vejen kun være åben for udrykningskøretøjer. Kl. 16 lukkes vejen helt.

Det er ikke farligt at køre over dæmningen på nuværende tidspunkt. Der er aktuelt en indsatsleder til stede for at vurdere situationen og sikre at vejen ryddes for sten og grene.

Vejen holdes åben så længe som muligt, men den vil komme til at lukke helt grundet de høje vandmasser.

Giv plads til beredskabets arbejde!

Folk opfordres af sikkerhedsmæssige grunde til at holde sig væk fra oversvømmede områder for samtidig at give plads til beredskabets arbejde.

Overnat ikke i Skovmose natten mellem fredag og lørdag:

Sommerhusene i Skovmose er som udgangspunkt sikrede af diget. Der er dog en risiko for at diget ikke kan holde til de store vandmasser og der derved kan opstå brud på diget.

Beredskabet er i dialog med digelauget, som har til opgave at sikre diget, og beredskabet har selv inspiceret området her til morgen, og der forlyder foreløbigt ingen tegn på brud på diget.

Digeformand Svend Michelsen udtrykker dog bekymring for, om diget vil holde hvis vandet stiger 0.5 meter mere end på nuværende tidspunkt. Når vandet stiger, bliver bølgerne kraftigere og det kan resultere i at diget kan gå i stykker og skabe en farlig situation.

Beredskabet følger situationen løbende, men da Sønderborg har 250 km kystlinje og mange indsatsområder, er det ikke muligt at overvåge alle kommunes risikozoner konstant.

Derfor frarådes beboere af sikkerhedsmæssige grunde på det kraftigste til at opholde sig i Skovmose fredag eftermiddag og natten mellem fredag og lørdag. Udlejningsbureauerne opfordrer ligeledes til at forlade husene i nat.

Samtidig advarer beredskabet folk om ikke selv, at gå op til diget for at se højvandet.

Folk der har løse joller og genstande ved Skovmose, skal desuden sikre deres genstande hurtigst muligt inden de forlader området. Løse joller der driver rundt, kan aktivere unødigt redningsarbejde.

Kilde: Sønderborg Kommune