Nye tal fra DGI: Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Tønder Kommune

Padel har stor fremgang i Tønder kommune.

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Tønder Kommune gik frem med 266 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

Padel er én af de idrætter, som er gået frem med mange medlemmer i Sønderjylland. Foto: Esben Zøllner Olesen

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654medlemmer – det højeste antal nogensinde.

Også i Tønder Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 266 flere medlemmer, så der nu er 15.345 medlemmer i 112 idrætsforeninger.

”Det er en ubetinget glædelig historie at være en del af. De positive medlemstal stemmer godt overens med vores oplevelse og tro på, at vi også i Tønder Kommune kommer til at fortsætte medlemsfremgangen i foreningslivet. Vores engagerede forvaltning og de mange gode indsatser, som udspringer herfra, har en naturlig plads i den positive fortælling. Lige så har de dynamiske medlemmer i FritidsForum, som er med til at sikre de bedst mulige rammer for det lokale foreningsliv. Men i sidste ende skal den største ros tilfalde et foreningsliv, der trods stor modgang, har rejst sig og sikret denne positive udvikling. Jeg løfter på hatten for dem og de mange frivillige ildsjæle,” slutter formand for FritidsForum i Tønder Kommune, Morten Riis.

Begejstrede formænd

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.            

”Det er glædeligt, at vi har fået knækket coronakurven i Tønder Kommune. Særligt når vi blandt tallene kan se, at der er en stigning i antallet af aktive børn og unge op til 18 år. Vi har i tæt samarbejde med foreningerne haft stor fokus på at få den målgruppe tilbage, derfor er vi glade for, at det er lykkedes og at børnene får glæde af de aktive fællesskaber, som fantastiske frivillige uge efter uge står bag” siger DGI Sønderjyllands formand Hanne Lene Haugaard.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:  

”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som padel, fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året. 

Om ’Bevæg dig for livet’

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.

Kilde: DGI