– Nu skal der styr på autocampernes parkering ved Sønderborg Slot

Autocamperpladsen hos Aabenraa Sejl Club godt besøgt onsdag morgen. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Sønderborg Kommune arbejder i øjeblikket med en masterplan for parkering i Sønderborg By. Masterplanen skal blandt andet belyse parkeringsudfordringer i bymidten, herunder parkeringspladsen mellem Sønderborg Slot og havnen, som er blevet et populært opholdssted for autocampere.

En af Sønderborg Bys centrale pladser mellem Sønderborg Slot og havnekajen bliver brugt til parkering af områdets beboere, besøgende i byen samt til forskellige kulturbegivenheder. Derudover er området blevet et populært sted at parkere autocampere.

Det giver udfordringer på pladsen, derfor er autocamperne ved Sønderborg Slot et af emnerne i den masterplan for parkering, som Sønderborg Kommune er ved at udarbejde. Planen skal gælde for årene 2025-2036 og skal sikre en rød tråd i de kommende års arbejde med parkering i bymidten.

– Vi er glade for, at autocamper-turisterne er så begejstrede for at besøge vores by. Men vi skal have fundet en løsning og kigget på, hvordan den centrale parkeringsplads ved slottet kan bruges i fremtiden. Der skal både være plads til parkering og kulturelle arrangementer som f.eks. veteranbiltræf. Så vi skal som kommune tage autocamper-turisterne i hånden og vise dem de gode alternativer, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.  

Parkering er lovligt – camping er ulovligt ved Sønderborg Slot

Autocamperne kan ikke forbydes på pladsen, da det er lovligt at raste på offentlige P-pladser. Man må dog ikke campere, ved fx at sætte bord og stole op.

Masterplan for parkering i Sønderborg By er planlagt til at blive fremlagt for Teknik-, By- og Boligudvalget samt Byrådet i 1. kvartal 2025. Derfor kommer der ikke en løsning på udfordringen denne sommer.

– Jeg er glad for at se, at der står nye iværksættere parat til at adressere nye behov indenfor turismeområdet – her specifikt etablering af autocamerpladser. Det er godt for erhvervslivet, og det gør, at vores turister kan bydes velkommen på en anderledes professionel måde, siger Kjeld Stærk, der er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Man kan finde en oversigt over pladser til autocampere her: www.visitsonderjylland.dk/autocamper

Kilde: Sønderborg Kommune