Nødråb fra Haderslev Kommune: Borgmesteren vil have miljøministeren til give kommunen bedre muligheder for at hjælpe borgerne i Fole

Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skau: Flygtningen kan være på tidligere sygehus. Pressefoto

Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skau, har sendt en henvendelse til miljøminister Lea Wermelin. Han ønsker reglerne for dispensation fra Naturbeskyttelsesloven lempet, så kommunen nemmere kan hjælpe borgerne i Fole på den korte bane, indtil varige løsninger på udfordringerne med oversvømmelser kan gennemføres.

Et stort skybrud gav vand i gader og huse i store dele af Fole sidste sommer. Men byen, der ligger tæt ved Gram i Haderslev Kommune, er generelt udfordret af de stigende regnmængder, ikke kun ved skybrud.

Haderslev Kommune arbejder intensivt på at lave langsigtede løsninger i Fole, men mangler ifølge borgmester Mads Skau handlemuligheder på den korte bane.

”Vi kigger på langsigtede løsninger, der både involverer nye rørlægninger og vådområder, men vi støder på et problem i forhold til Naturbeskyttelsesloven, når vi på den korte bane forsøger at hjælpe de borgere, der står med vand i huse og kældre og får ødelagt deres ejendom”, siger Mads Skau.

Problemet i Fole er blandt andet, at Fole Bæk ved store regnmængder bliver oversvømmet. Derfor vil man kunne løse en del af de akutte problemer ved at grave ud i en kortere del af bækken for at skabe passage for vandet. Men bækken er registreret som såkaldt §3-natur, som ikke må ændres, medmindre der gives en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

”Vi er selv myndighed på området og kan prioritere sagsbehandlingen, men vi er i dispensationssager underlagt en høringsfase, og hvis afgørelsen påklages, så har klagen opsættende virkningen, hvilket kan trække sagen ud i flere år”, siger Mads Skau.

Han vil derfor have ministeren til at gøre det nemmere for kommunerne at dispensere fra Naturbeskyttelsesloven.

”For mig er det vigtigt, at borgernes ejendom også er en del af hensynet. Så hensynet til naturen ikke ubetinget tilsidesætter de tab, borgerne lider. Sådan et hensyn ser man for eksempel i den aftale, Regeringen lavede med Folketingets øvrige partier, som gør det muligt at afskære klageadgangen ved større kystbeskyttelsesprojekter, for at sikre at enkelte klager ikke kan forhale processen og beskyttelsen af de mange. Jeg mener, at ministeren bør se på en lignende mulighed i forhold til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven”, siger Mads Skau.

”Det handler ikke om, at vi skal lave løsninger, der påvirker naturen i negativ retning. Vi ønsker blot en mulighed for at reagere akut på kort sigt, og derfor haster det også med at få ændret lovgivningen”, siger Mads Skau.

Borgmesterens henvendelse til miljøministeren kan ses her.

Kilde: Haderslev Kommune

GRATIS – Nyheder fra Sønderjylland og resten af verden – direkte på din mobil – www.sydnyt.dk