Mødeinvitation: Alle kan bidrage til Nationalpark Vadehavets nye plan – kom med dine ideer på de offentlige møder

Arkivfoto: Der er varslet højvande i Vadehavet i dag - det skulle toppe omkring kl. 22.00 i dag torsdag den 21. december 2023. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

I forbindelse med idefasen inviteres der til fire offentlige møder i januar – et i hver af de fire vadehavskommuner

Nationalpark Vadehavets nuværende nationalparkplan kører på sit sidste år. Derfor skal der nu udarbejdes en ny plan for nationalparkens projekter, aktiviteter og hvad vi ellers skal arbejde med i perioden 2025-2030. Det er en følge af nationalparkloven, som også fastslår, at vi inden udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan skal indkalde ideer, forslag m.v. fra offentligheden.

”Vi vil derfor gerne opfordre borgere, foreninger, organisationer og i det hele taget alle med interesse for Nationalpark Vadehavets udvikling og virke til at give deres besyv med i denne proces,” lyder det fra formand for Nationalpark Vadehavet Flemming Just.

Han tilføjer, at idefasen netop er skudt i gang og løber frem til 31. marts.

Alle ideer og forslag til aktiviteter og projekter er velkomne, men de skal dog ligge inden for de seks definerede og overordnede indsatsområder, som nationalparken arbejder med. Indsatsområderne har disse overskrifter:

  1. Natur og landskab
  2. Kultur og kulturhistorie
  3. Folkesundhed og friluftsliv
  4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling
  5. Lokalsamfund, erhverv og turisme
  6. Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv

Som en del af idefasen holder vi fire offentlige møder – et i hver af de fire vadehavskommuner. Her kan man høre mere om den nye nationalparkplan – og naturligvis komme med sine forslag og ideer.

Møderne holdes således:

Tønder Kommune: Torsdag 18. januar kl. 17-20 på Klægager, Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro

Esbjerg Kommune: Mandag 22. januar kl. 17-20 på Darum Kultur- og Fritidscenter, Nørrebyvej 16 A, 6740 Bramming

Varde Kommune: Tirsdag 23. januar kl 17.00-20.00 på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjergalle 2, 6800 Varde

Fanø Kommune: Onsdag 24. januar kl 17.00-20.00 på Hotel Fanø, Vangled 32C, 6720 Fanø.

Alle er velkomne til møderne, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på vadehavet@danmarksnationalparker.dk – for mødet i Tønder Kommune senest den 15. januar kl. 10.00, for de tre øvrige møder senest den 19. januar kl. 10.00.

Kilde: Nationalpark Vadehavet