Millioner i støtte fra Landdistriktspuljen til sønderjyske projekter – Se her hvordan din forening kan søge om midler

Forleden landede en positiv besked om støtte fra Landdistriktspuljen i indbakken hos 56 ansøgere fra hele landet.

Midlerne gives i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i både landdistrikterne og på småøerne.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger:

“Der er så meget virkelyst i vores landdistrikter, hvor ildsjæle knokler for at gøre en forskel for deres lokalområde. Derfor er det ikke overraskende, at der har været stor søgning til puljen i år, og jeg er rigtigt glad for, at så mange gode projekter nu kan blive til virkelighed.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Nynne Larsby Friis siger:

”Det er positivt, at en stor del af projekterne i år har fokus på børn og unge, ved at skabe gode oplevelser og læring for fremtidens generationer. Samtidig er det tydeligt, at det at kunne forsamles og mødes fysisk fortsat er vigtigt for den lokale identitet og kultur på tværs af landet. Derfor er jeg også glad for, at der i mange af projekterne tænkes i både tiltrækning og fastholdelse af beboere.”

Landdistriktspuljen havde frist for ansøgninger om støtte til projekter den 17. april 2024. Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtog i alt 133 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på i alt 76,4 mio. kr.

Sådan blev fordelingen i det sønderjyske område

Haderslev

DSI Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn 

446.969,00 kr

Midlerne skal bruges til at ændre indretning af 1. sal i det eksisterende multihus på 400 m2. Dette skal give flere muligheder for udvikling af aktiviteter. I udarbejdelse af planen for den kommende 1. sal er alle foreninger som benytter huset inddraget.

Tønder

Masker i Marsken 

1.175.308,31 kr. 

Børne-Unge-projektet og styrkelse af Lokale Fællesskaber

Der søges penge til at etablere et børne-unge netværk centreret omkring strik. Projektet udspringer af foreningen som står bag “Masker i Marsken” – en strikkefestival i Tønder Kommune. Der skal etableres et ungeråd i foreningen MiM samt et nyt fællesskab af yngre frivillige i MiM. Derudover skal der iværksættes en række samarbejder med hhv pædagoguddannelse, gymnasier, folkeskoler og børnehaver i området. Tanken er, at frivillige mobiliserer og afholder en del af arrangementerne på institutionerne. MiM har tidligere samarbejdet med bl.a. kommunens overbygningsskoler og gymnasier ift strikkearrangementer for børn og unge. Projektet har til formål at øge trivslen og fælleskabet blandt unge, hvor man samles om aktiviteten, der ikke handler om at præstere.

Sønderborg

Vi genopbygger og plejer omgangen på Vibæk Mølle, Sydals

 341.875,00 kr.

Projektets formål er at skabe bedre rammer og betingelser for de mange frivillige, der mødes ugentligt for at pleje og forbedre bygningerne omkring Vibæk Mølle i Sydals. Området benyttes til aktivitetsdage og rundvisninger samt besøges af vandrere på Gendarmstien, der benytter lejligheden til at kigge forbi og gøre hvil. For de frivillige, der mødes ugentligt, er der tale om et socialt arbejdsfællesskab. Det er derfor ønsket, at der gøres noget ved de forfaldne bygninger samt møllen, der risikerer at skride. Projektet har to hovedaktiviteter: 1. udbedring af skader omkring Vibæk Mølles bærende stensætning, der støtter og afgrænser “omgangen” om møllen. 2. Formidling af kulturhistorie, som trædesten for nye oplevelsesøkonomiske tiltag med afsæt i det sociale arbejdsfællesskab. 

Aabenraa

Ålandets samlingssted – Ålandet = https://aalandet.dk/landsbyklyngen-aalandet/

824.169,50 kr. 

Landsbyklyngen Ålandet ønsker i samarbejde med Aabenraa kommune at etablere et samlingsted i naturen. Projektet består i etableringen af en række faciliteter, som øger tilgængeligheden til et naturområde. Dette projekt anses som et slags fyrtårnsprojekt for initiativet, og er baseret på borgermøder, workshops og dialogmøder med aktører i området.

Her kan Din forening søge støtte

LIV OG LAND

Dansk landdistriktsudvikling

I Center for Landdistriktsudvikling, som hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen, arbejdes der for at skabe attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. 

Her finder du informationer om Plan- og landdistriktsstyrelsens puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet.

Hvor kan jeg søge støtte?

Hvis du vil fremme erhvervsudvikling, gode levevilkår eller aktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, kan du søge støtte til et projekt i dit lokalsamfund.

https://www.livogland.dk

Kilde: Liv og Land