Midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Tønder

På baggrund af det høje tal for Covid-19 smittede i Tønder Kommuner, har Styrelsen for Patientsikkerhed givet Tønder Kommune påbud om at indføre begrænsning for besøgende på kommunens plejecentre.

Med et incidenstal på næsten 134 – altså antallet af smittede per 100.000 borgere – ligger Tønder Kommune desværre fortsat i den høje ende på det kommunale landkort.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag eftermiddag henvendt sig til Tønder Kommune og – lige som i en række andre danske kommuner – nu udstedt påbud om, at der for at inddæmme smitterisikoen skal indføres midlertidige restriktioner på antallet af besøgende på plejecentrene. Restriktionerne gælder med det samme.

Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen, tager de høje smittetal meget alvorligt, da det desværre er de høje smittetal der gør, at det nu er nødvendigt af indføre be-grænsninger for besøgende og han er ked af det på beboernes vegne.

“Vi har en del skrøbelige borgere på vores plejecentre, og det rammer naturligvis dem, når antallet af besøgende bliver begrænset. Men vi står desværre i en situation, hvor vi er nød til at reagere. Hvis vi skal undgå at smittetallet stiger yderligere og vi skal undgå at udsætte vores ældre medborgere for smitterisiko, er vi nød til at reagere”, fortæller borgmester Henrik Frandsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

“Vi har heldigvis endnu ikke haft udbrud af Covid-19 smitte på vores plejecentre. Det skal vi gøre alt for at undgå kommer til at ske”

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:

1) at besøg på de kommunale og private plejecentre mv. som udgangspunkt foregår på udendørs          arealer.

2) at besøg på indendørs arealer som udgangspunkt ikke kan ske, med mindre:

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Især sidstnævnte detalje er en væsentlig forskel i forhold til restriktionerne i foråret.

Borgmester Henrik Frandsen uddyber: “Det er sådan, at man som beboer stadig har ret til at få besøg af en af sine nærmeste pårørende, som dermed ikke er omfattet af de nye restriktioner. Det kan eksempelvis være sin ægtefælle/partner, hvilket man aftaler med plejecenteret”.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i dagscentrene, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Hvis faciliteterne vel at mærke er åbne og lever op til Sundheds-styrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

De nye restriktioner for besøg på plejecentrene er trådt i kraft med omgående virkning. Yderligere oplysninger kan indhentes hos de respektive plejecentre.

Afsluttende siger Henrik Frandsen: “Det stigende smittetal understreger, at vi alle skal være opmærksomme på det personlige ansvar vi har hver især for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi må ikke tage let på det her. Det gælder os alle.”

Be the first to comment on "Midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Tønder"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*