Lystfiskere se her: Odense Å og Fjord Premieren 2024

Odense Å Sammenslutningen Præsenterer Odense Å og Fjord Premieren 2024

Lørdag d. 2. marts 2023 kl. 07:00* – 13:00

*I Odense Fjord dog allerede fra kl 0:00

Pølser fra ca. kl. 10:00 og Præmieoverrækkelse fra ca. kl. 13:15 i
Skibhusgården Natur- og Friluftscenter Skibhusvej 388, 5000 Odense

Velkommen til Odense Å og Fjord Premieren 2024.

– Så er det ved at være tid igen, og vi er glade for at byde dig og mange andre lystfiskere velkommen til Premieren 2024.

Bemærk:
I år er dette program kun udgivet online. Du vil stadig modtage nummereret pamflet, som du skal have med dig under fiskeri på premieredagen, samt bruge ved indvejning (naturligvis sammen med dit gyldige Statstegn).
Pamfletten er gyldigt fiskekort til Odense Å Systemet,  SAMMEN med gyldigt Statstegn. Pamfletten er er KUN gældende d. 2. marts 2023 i tidsrummet kl. 0:00-13:00 i Odense Fjord, samt 07:00-13:00 i Odense Å Systemet.

– Vi vil gerne, fra Odense Å Sammenslutningens side, sige en kæmpe stor tak til vores sponsorer og med-sponsorer, som i år er (i alfabetisk rækkefølge):
Go Fishing, GrejMarkedet.dk, Michaels Jagt & Fiskeri, Odense Jagt & Fritid og Woodfish.

Konkurrenceregler:
Alle regler og bekendtgørelser i henhold til ferskvandsfiskeriloven skal overholdes. Fiskeri med orm, gulp og powerbait er ikke tilladt på premieredagen. Der henvises ligeledes til regler beskrevet på www.odense-aa.dk

Kun havørred og laks deltager i konkurrencen.

Husk at mindstemålet for havørred og laks er 45 cm.

Tvivlstilfælde afgøres af indvejningsholdet og denne afgørelse er inappellabel. Fisken skal indvejes urenset og skal for at deltage i konkurrencen overholde den minimumsvægt, som er anført i konditionstabellen i dette program. Endvidere skal fangeren være i besiddelse af et nummereret premierekort, samt gyldigt statstegn, som skal forevises sammen med fangsten. Ved vægtlighed tilgodeses korteste fisk. Der kan kun indvejes en fisk pr. premiereprogram.

Når fisken er indvejet, registreres den sammen med nummeret på dit premierekort i vores system, der udfyldes med dine oplysninger. Den indvejede fisk opbevares derefter på indvejningsstedet, men udleveres selvfølgelig efter endt premierefiskeri. I lighed med de seneste år, kan fisk, som er fanget i fjorden, også  deltage i konkurrencen. I fjorden må fiskeriet starte kl. 0.00.

Indvejningen starter med startsignalet for premierekonkurrencen i åen, kl. 07.00. Indvejning slutter samtidig med slutsignalet for premierefiskeriet kl. 13.00. Fisk, som præsenteres til indvejningsholdet efter slutsignal har lydt, deltager ikke i konkurrencen, med mindre at fangeren står i kø ved indvejningsbordet.

I den særlige konkurrence om ”først fanget fisk” gælder følgende: Kun fisk fanget i åen kan deltage. Ved først fangede fisk forstås den fisk, som først præsenteres på indvejningsbordet, og som overholder gældende regler. Den særlige konkurrence ”flotteste fisk” afgøres af et dommer-panel, som er nedsat af arrangørerne.

HUSK: Fisken skal indvejes urenset, og fisk under konditionsfaktor 1,0 afvises. Læs mere om konditionsfaktoren her.
Indvejning foregår:
Skibhusgården Natur- og Friluftscenter,
Skibhusvej 388, 5000 Odense.
(Lige bag ”Det Varme Vand”)

Efter præmieuddelingen er der et par ekstra-præmier, som uddeles ved lodtrækning på kort-nummeret, husk derfor at skrive dit navn og telefonnummer på bagsiden af plastkortet og kom det i spanden ved indvejningen.

Kilde: Odense Å