Lystfisker-magnet i det vestjyske skal have helhedsplan

Arkifoto: Der kan sikkert fangeDe fanger sild i Hvide Sande ved slusen her lørdag morgen - se det LIVE - Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Sild, sild og nok en gang sild.

Det er Hvide Sande.

Hvem kender ikke Sildefestival i Hvide Sande – fast arrangement siden 1994.

Artiklen fortsætter under videoen.

Og derudover så sejles der også ud med lystfiskerne for at fange torske og makrel.

Og fra stranden gælder det store fladfisk.

Hvide Sande er et lystfiskerparadis – kendt overalt og specielt af mange lystfiskere syd for grænsen.

Nu skal en helhedsplan samle idéerne og udstikke en fælles retning for udviklingen af havnebyen Hvide Sande længst mod vest.

Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer alle interesserede til opstartsmøde i Fiskeriets Hus den 24. oktober. Samtidig åbner digital idégenerator på kommunens hjemmeside.

Kommunen inviterer til opstartsmøde på Hvide Sandes helhedsplan den 24. oktober kl. 19 – og opfordrer til, at man uploader fotos af nogle af de karakteristika, der gør Hvide Sande til Hvide Sande, Tyskerhavnen f.eks. Foto: Søren Palmelund/Ringkøbing-Skjern Kommune

Med en unik placering mellem hav og fjord er Hvide Sande både en aktiv fiskerihavn, en alsidig erhvervsby og et hjem for godt 3.000 indbyggere – og mange flere turister.

Placeringen på klitten betyder dog også, at Hvide Sande har begrænsede udvidelsesmuligheder, bl.a. fordi landskabet omkring byen er bevaringsværdigt, og fordi der er rift om havnens store arealer midt i byen – både til erhverv og til rekreative formål.

Endelig har byen inden for de seneste år fået en udviklingsplan for turisme, ligesom Hvide Sande Havn har udarbejdet en arealdisponeringsplan.

-Det er fuldt ud forståeligt, hvis nogen spørger sig selv, hvad Hvide Sande nu skal med endnu en plan, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes projektleder på Helhedsplanen for Hvide Sande, Henrik Westerby, og forklarer:

– Helhedsplanen for Hvide Sande skal tage udgangspunkt i områdets og byens identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder – og så skal den samle gode tanker og ideer og motivere områdets borgere og erhvervsfolk til at trække i samme retning. Planen er, at vi kigger på hele byen med fokus på borgernes perspektiv, arbejder videre med de vedtagne planer, – og sørger for at levne plads til nye tanker og ideer.

Unikke karakteristika

Ud over at invitere alle interesserede til opstartsmøde på helhedsplanen tirsdag den 24. oktober kl. 19-21.30 i Fiskeriets Hus, åbner kommunens planlæggere en elektronisk idégenerator på https://helhedsplanhvidesande.rksk.dk/

Hér opfordres lokale til at komme med tanker og ideer – og til at uploade fotos af noget, man er særligt stolt af og/eller af noget, der har et potentiale, men som trænger til forbedring eller videreudvikling.

– Det kan være et byrum, noget karakteristisk materiale for byen, et fællesrum, en legeplads eller noget helt andet. Dét vi gerne vil er, at starte en samtale om, hvilken karakter de forskellige områder i byen har – og hvilke karakteristika er stedbundne og så unikke for Hvide Sande, at de er oplagte at arbejde videre med i den langsigtede udvikling af byen, forklarer Henrik Westerby.

Lokale skal realisere helhedsplanen

Som med alle de øvrige helhedsplaner, der er blevet udarbejdet af kommunen i samarbejde med byer og landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det lokale som efterfølgende skal finde pengene til at realisere elementer i helhedsplanen.

– Vi kommer med åbenhed overfor ønsker og tanker for byens udvikling og en mulighed for at styrke både igangværende og kommende udviklingsprojekter ved at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. Men vi kommer ikke med en stor pose penge til at realisere planerne, pointerer Henrik Westerby.

Det videre forløb

Efter kick-off mødet den 24. oktober vil der blive åbnet en digital idébank, hvor alle kan komme med forslag og ideer til processen – og hvor man har mulighed for at følge med i udviklingen af helhedsplanen.

For at sikre en nærværende planlægning er der nedsat en styregruppe for helhedsplanen bestående af borgmester Hans Østergaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Nyholm Knudsen, et medlem af direktionen samt kommunens planchef.

Derudover er der udpeget en ambassadørgruppe af lokale ildsjæle, som skal være med til at give input undervejs i arbejdet med planen, herunder bidrage til en åben proces og bred involvering af lokale.

Udkastet til helhedsplanen bliver løbende trykprøvet og kvalitetssikret gennem workshops med både lokale og fagfolk i kommunen.

Ambassadørgruppen vil løbende blive involveret i forhold til at kunne foretage de nødvendige prioriteringer i processen inden den endelige helhedsplan vedtages i Byrådet. Efter vedtagelsen vil alle interesserede blive inviteret til et ‘Parat-til-Start’ møde, hvor helhedsplanen præsenteres – og hvor der kan blive etableret projektgrupper, som vil arbejde på en realisering af nogle af helhedsplanens mange forskellige delprojekter.

Helhedsplanen udarbejdes med byplanlægger- og arkitekttegnestuen Holscher Nordberg som konsulent.

FAKTA:

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan tager udgangspunkt i byens identitet og udviklingsmuligheder og er et robust planlægnings- og udviklingsredskab. Den udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen og byens forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, erhvervsdrivende og foreninger.

Udvikling og realisering af helhedsplanen for Hvide Sande skal være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil. Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan Hvide Sande kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og mere konkrete tiltag. Helhedsplanen kanligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt forskellige aktører og samarbejdspartnere i Hvide Sande.

Der afholdes opstartsmøde på helhedsplanen tirsdag den 24. oktober kl. 19-21.30 i Fiskeriets Hus. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding senest d. 20. oktober med antal personer til helhedsplan@rksk.dk

Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune