Landdistriktsprisen 2023 i Aabenraa Kommune gik til Madpatruljen i Varnæs-Bovrup

Pressefoto

Madpatruljen i Varnæs-Bovrup vandt Årets Landdistriktspris 2023. Prisen blev overrakt på Det fælles udviklingsråds julemøde i Bolderslev.

Madpatruljen har gennem 19 år sørget for, at børnene på Varnæs skole kan købe mad i skoleboden, som leveres fra Sundeved Efterskole. De frivillige binder lokalsamfundet sammen på tværs af generationer og institutioner. Stort tillykke til Madpatruljen, som også fik overrakt 10.000 kr.

Begrundelsen – indstillingen:

Gennem mange år har Madpatruljen været en aktiv del af lokalsamfundet i Varnæs-Bovrup. Hver skoledag tilbydes eleverne på Varnæs skole, mad fra køkkenet på Sundeved Efterskole.

To medlemmer af Madpatruljen afhenter hver skoledag mad og frugt på Sundeved Efterskole. I det store frikvarter sælges maden til eleverne på Varnæs skole. Det er f.eks. boller, pizzasnegle og frisk frugt.

Den rest, der ikke sælges og kan benyttes senere, bringes tilbage til Sundeved Efterskole, hvor det tilbydes de omkring 160 efterskoleelever. På den måde sikres at madspildet minimeres. Madpatruljen sørger for, at elevernes betaling for maden på Varnæs skole afregnes til Sundeved Efterskole. Efterskolen får dækket omkostningerne til ordningen.

Madpatruljen består af en gruppe frivillige på omkring 15 medlemmer, som på skift tager en maddag i hver eller hver anden uge. Det sker efter en plan som udarbejdes af en koordinator. Hovedparten af de frivillige er bedsteforældre til børn på Varnæs Skole. Der har ikke været problemer med at få frivillige til at deltage i madpatruljen. Indimellem har der endda være venteliste til Madpatruljen. 

Madpatruljen har fungeret i ca. 20 år. Flere medlemmer af Madpatruljen har gennem tiden givet udtryk for at det er godt jævnligt at komme på Varnæs Skole og dermed få indblik i børnenes skoledag og samtidig få et bedre kendskab til elevflokken på Varnæs Skole.

Madpatruljen er et godt eksempel på en uformel organisering. Der er ingen bestyrelse, ingen vedtægter, men tingene fungerer bare og har gjort det igennem mange år. Madpatruljen er et vigtig led i lokalsamfundet i Varnæs- Bovrup, og er med til at knytte vores institutioner sammen. Der er flere gevinster ved ordningen. 

Børnene på Varnæs skole tilbydes en god og billig madordning uden madspild. Muligheden for lokalt samarbejde mellem Sundeved Efterskole og Varnæs Skole udnyttes. Samtidig knyttes bånd mellem madpatruljens medlemmer og eleverne på Varnæs Skole 

Vi indstiller derfor Madpatruljen til at modtage Landdistriktsprisen 2023, som en anerkendelse for et godt og vigtigt lokalt initiativ og frivilligt arbejde også i år.

Kilde: Aabenraa Kommune