Landbrugsstyrelsen har gennemført afskedigelsesrunde – heriblandt også i Tønder og Augustenborg

Landbrugsstyrelsen har i dag gennemført afskedigelse af 51 medarbejdere, heraf 6 ledere. Det sker som følge af, at vi den 5. september fortalte, at vi på grund af ændrede opgaver og faldende bevillinger skulle afskedige op mod 100 årsværk for at sikre, at styrelsens budget er i balance i 2024. Udover de 51 afskedigelser er der indgået frivillige fratrædelsesaftaler med 58 medarbejdere, heraf 2 ledere.

”Det er aldrig nemt at sige farvel til gode medarbejdere, men ændringerne i vores opgaver og bevillinger betyder desværre, at vi i dag har måtte afskedige 51 medarbejdere for at få økonomien og opgaveløsningen til at hænge sammen”, siger direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.

Afskedigelserne af medarbejderne fordeler sig over alle Landbrugsstyrelsens lokationer. I København afskediges 32 medarbejdere, i Tønder 4 medarbejdere og i Augustenborg 12 medarbejdere. Derudover er der 3 afskedigelser i styrelsens regionale kontrolenheder.

De frivillige fratrædelser er nogenlunde ligeligt fordelt imellem lokationerne. I København er der indgået fratrædelsesaftaler med 29 medarbejdere, i Tønder med 5 medarbejdere og i Augustenborg med 19 medarbejdere. Derudover er der indgået aftaler med 5 medarbejdere i vores regionale kontrolenheder.

”På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen. Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte”, siger Lars Gregersen.

Fakta

Landbrugsstyrelsens bevilling falder med ca. 65 mio. kr. fra 2023 til 2024 blandt andet som følge af reducerede ekstra-bevillinger til implementering af den nye landbrugsreform. I tillæg hertil har styrelsen en strukturel merudgift til it, som også medfører behov for tilpasning.

Kilde: Landbrugsstyrelsen