Kæmpevindmøller i Vadehavet: Trussel eller ny turistattraktion?

Størrelsen er gigantisk - set i forhold til vandtårnet i Tønder - Illustration Nationalpark Vadehavet

Danmark har brug for plads til at afprøve vindmøller.

Ingen tvivl om at vindmøller fortsat vil være en af måderne at producere energi på og undgå import af naturgas.

Og vindmøllerne bliver større og større.

Jagten på et nyt testområde er gået ind, og Vadehavet er blevet et af de områder, der er i spil.

Det vil naturligvis ændre hele området og få stor betydning for natur og dyr.

Måske kunne det også blive en helt ny turistattraktion?

Mennesker fra hele verden ville valfarte til Højer for at få et kig på de kæmpestore vindmøller.

Selve testcenteret ville blive et uddannelsescenter for eksperter.

Skoleelever ville kunne få et kig og information om vedvarende energi.

Nu har kloden i mange år levet med afbrænding og forpestning af luften i jagten på energi – måske er det på høje tid at skifte det ud med, at vi fremover må leve med synet af store vindmøller og solarparker.

Måske vi kan få udviklet vindmøller og solarparker, der er lydløse.

Det ville kræve testcentre.

Det ville blive et turistområde, hvor man også kunne se hvordan naturen udvikler sig henover årene med så store vindmøller som et stort indgreb i området.

Kravet efter energi stiger og stiger.

Den store tank med olie og gas er ikke uudtømmelig.

Hos Nationalpark Vadehavet har muligheden imidlertid vakt bestyrtelse.

Her er man ikke i tvivl.

Kæmpevindmøllerne vil IKKE være en gevinst for Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet kommer med efterfølgende udspil:

Tre områder i/ved Nationalpark Vadehavet er i spil i forbindelse med placeringen af et kommende testcentre for kæmpestore havvindmøller. Et endeligt udspil fra landspolitisk hold forventes at blive præsenteret meget snart. Planerne – der kan betyde 450 meter høje gigantvindmøller med tilhørende 300 meter lystårne i det flade marsklandskab –  har vakt vrede og dyb forundring hos nationalparkens bestyrelse, råd, udvalgsmedlemmer og partnere.

Derfor har formandskaberne for Nationalpark Vadehavets bestyrelse og råd inviteret til et ekstraordinært fællesmøde for medlemmerne af bestyrelse, råd og udvalg samt partnere i Nationalpark Vadehavets Partnerprogram. Andre interesserede er velkomne til at deltage online.

Mødet foregår den onsdag 22. februar.

Kilde: Bl.a Nationalpark Vadehavet