Indbrudstyv fra Litauen anholdt: Den 29-årige er mistænkt i sag med anslået 200 indbrud i Danmark

29-årig litauisk mand anholdt i Litauen og er begæret udleveret til Danmark. Han sættes i forbindelse med indbrud begået i samtlige jyske politikredse samt flere politikredse på Sjælland.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi har begæret en 29-årig litauisk mand udleveret fra Litauen. Udleveringen sker i forbindelse med efterforskningen af op imod 200 indbrud i private beboelser, begået flere steder i Jylland og på Sjælland i år.

Udleveringen sker på baggrund af en europæisk arrestordre, der er udstedt af Retten i Sønderborg.

Den litauiske mand blev anholdt torsdag af de litauiske myndigheder og vil efterfølgende blive udleveret til betjente fra UKA Vest.

Regulært gennembrud

Efter ankomst til Danmark skal der gennemføres et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, hvor den 29-årige mand bliver begæret varetægtsfængslet.

– Vi ser anholdelsen og udleveringen som et regulært gennembrud i et omfattende sagskompleks. Den 29-årige mand er mistænkt for i hvert fald 100 forhold, men det samlede antal kan meget vel være op imod 200, oplyser vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra Udlændingekontrolafdeling Vest.

Den litauiske mand sættes i forbindelse med indbrud begået i samtlige jyske politikredse samt flere politikredse på Sjælland.

Efterforskningen i det store sagskompleks har været koordineret af UKA Vest, da der har været tale om en udenlandsk, omrejsende kriminel, der har opereret via den dansk-tyske landegrænse.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Kilde: Syd- og Sønderjyllands politi