I Ribe vil de ikke have trafikken ind i byen

Styregruppen for Trafik og Parkering i Ribe indfører en midtvejsevaluering efter sommerens seks ugers trafikforsøg på Domkirkepladsen, og samtidig vil styregruppen rydde misforståelser om forsøgene af vejen.

Trafikforsøget med at begrænse unødig gennemkørende trafik og reducere antallet af parkerede biler i Ribes Middelalderby går i gang i uge 27 og varer til og med uge 32. Det blev slået fast på et velbesøgt orienteringsmøde onsdag den 21. marts på Ansgarskolen Vadehav.

Orienteringsmødet affødte et ekstraordinært møde i styregruppen mandag morgen, hvor repræsentanter fra Ribe Handelsstandsforening meddelte resten af styregruppen, at foreningen ikke kan støtte afviklingen af trafikforsøget i 2025, som forsøget ser ud nu.

”Den gode dialog i styregruppen fortsætter med deltagelse af Ribe Handelsstandsforening. Mange har en holdning til, hvordan vi bedst passer på Ribe, og det lytter styregruppen til. Dog holder en enig styregruppe også fast i, at forsøget i 2024 er en nødvendighed for at blive klogere på trafikanternes adfærd, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at handelsstandsforeningen ikke kan se sig selv som en del af forsøget i 2025”, siger formand for styregruppen og chef for Natur & Byrum Morten Andersson.

Trafikforsøget i 2025 er det mest omfattende af de to forsøg med en model, der reducerer adgangen for unødig trafik til Domkirkeøen. Trafikforsøget denne sommer handler modsat kun om at reducere trafikken på Domkirkepladsen i en seks ugers periode.

På mandagens møde i styregruppen nåede medlemmerne i enighed frem til, at der efter forsøget i 2024 skal iværksættes en midtvejsevaluering.

”Beslutningen om at gennemføre, justere eller aflyse trafikforsøget i 2025 hviler ikke hos styregruppen, men derimod Plan & Byudviklingsudvalget, som har bedt styregruppen om hjælp til at løse udfordringerne. Jeg hilser midtvejsevalueringen velkommen, for den seneste tids debat om trafikforsøgene viser, at der desværre huserer nogle misforståelser omkring forsøgene. Baseret på en midtvejsevaluering vil det være udvalgets opgave at afgøre, hvad der skal ske i 2025”, siger Henning Ravn, formand for Plan & Byudviklingsudvalget.

Misforståelserne vil styregruppen også gerne have udryddet, inden det første forsøg går i gang. Derfor har styregruppen sat et arbejde i gang, som skal styrke informationen om, hvad der skal ske, hvor og hvornår forsøgene går i gang og hvem, der bliver berørt af forsøgene.

Som en del af evalueringen efter forsøget i 2024, vil styregruppen også beskrive hvordan et evt. forsøg i 2025 adskiller sig fra 2024 og hvordan man kan blive klogere af at sammenholde de to forskellige forsøg.

Kilde: Esbjerg Kommune