Hold vejret i 30 sekunder! Er det landbrugets skyld?

Danmarks Naturfredningsforenings arrangement i morgen søndag den 29. oktober 2023 går i al sin enkelthed ud på at deltagerne skal holde vejret i 30 skunder.

Udgangspunktet er nedenstående.

“Fiskene gisper efter ilt i Danmarks hav! Vores fjorde og indre farvande er på kanten af kollaps efter årtier med iltsvind. Og det på trods af at løsningen er velkendt: Landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof fra gylle og gødning markant.” Citat fra DN.

Danmarks Naturfredningsforening har, takket være et særdeles flittigt korps af frivillige, der nærmest døgnet rundt ringer for at få medlemmer, ikke mindre end 130.000 medlemmer.

Men betyder det at de har ret?

Er det landbrugets skyld, at der er iltsvind i fjordene?

I de seneste dage har vi hørt lystfiskere og garnfiskere, der ivrigt informerer om, at de slet ikke fanger fisk, og at de tidligere nærmest kunne skovle fiskene op.

Men er det nu hele sandheden?

Er der slet ingen fisk i fjordene mere?

Lystfiskerne ved havnen i Aabenraa har da fanget hornfisk, havørred, sild og fladfisk også i år. Og gør det faktisk også lige nu.

Og hører man garnfiskerne, så har de da fanget en hel del fladfisk i garnene også i år. Specielt når man lytter i denne tid hvor broerne hives op for afslutning af sæsonen.

Det er egentlig ganske få mennesker, der har udtalt sig.

Og syndebukken er også denne gang udnævnt til at være landbruget og deres udledninger.

Men hvad med at kigge indefter?

I Aabenraa fjord eksempelvis har fjorden i mange år været blandet op med hele byens spildevand.

Cammas Gaf var betegnelsen.

Ikke ret mange kan eller vil huske betegnelsen i dag.

Og når man kom for tæt på det store udledningsrør, der lå lige udenfor det nuværende rådhus, så flød der flittigt med menneskelige ekskrementer og andet godt.

Det ligger i øvrigt derude endnu.

Ikke røret, men ekskrementerne.

Og hvad siger målingerne på det lokale rensningsanlæg?

Måske vi skulle ønske os en lidt mere nuanceret undersøgelse inden vi går hen og udnævne den skyldige uden at have givet dem muligheden for at komme med deres informationer?

Desværre fører de danske myndigheder ikke statistik over kemikalie-udslip eller andre udslip i de danske vandløb eller havet.

Og er der lystfiskere og garnfiskere, der fanger fisk?

Lad os høre nogen af dem fortælle om deres fangster og oplevelser i naturen i morgen.

Og hvad med skarven?

Hvor stor indflydelse har denne sorte røver på den danske fiskebestand?