Haderslev/Sønderborg/Vejen: Den danske skole kan blive endnu bedre – invitation til møde om den gode skolegang

Med lov skal land bygges. Birgitte Klippert skriver i denne uge om arbejdet som domsmand, hvor man møder forskellige mennesker, skæbner og historier.

Tre steder i Sønderjylland bliver der i august måned holdt skolemøder, hvor alle med interesse for eller viden om den danske grundskole er inviteret til dialog. Formålet er, at politikere får inputs til, hvilke ønsker danskerne har, og hvilke tanker danskerne gør sig, om fremtidens skole.

Hvad er en god skolegang? Det spørgsmål får alle interesserede borgere mulighed for at svare på, når der tre dage i august bliver holdt skolemøder i henholdsvis Vejen, Haderslev og Sønderborg. Spørgsmålet, om hvad en god skole og en god skolegang indebærer, har alt fra filosoffer, pædagoger, psykologer og lærere forsøgt at ramme ind gennem flere hundrede år. Men stadig er det så svært at svare på.

I håb om at komme nærmere, hvad den gode skolegang i Danmark i fremtiden bør indeholde, har folketingskandidat Birgitte Klippert taget initiativ til tre dialogmøder, hvor  ledere, lærere, elever, politikere, forskere og alle andre inviteres til at komme med deres besyv til, hvad der er vigtigt i den danske grundskole i fremtiden.

Læring, trivsel, udvikling, dannelse, færdigheder og en masse andet kan komme under lup, når møderne bliver afholdt. Møderne indledes med en introduktion og oplæg til debat, hvorefter de fremmødte i mindre grupper uformelt kan debattere deres ønsker for den danske skole under overskrifterne disciplin(skred), lærerens rolle og rammer, forældrenes rolle og skolens ståsted. Møderne afsluttes med mere åben debat og en opsamling, hvor der forhåbentlig er kommet nogle meninger frem, der kan arbejdes videre med politisk.

‘Jeg har et hjerte, der banker Danmarks skoler, og som måske kommende folketingsmedlem, så synes jeg, at det er på sin plads, at jeg får inputs til, hvad både den almindelige dansker, forælder som elev, men også hvad andre politikere, forskere, professorer, lærere osv. mener, en god skolegang bør indeholde. Jeg har som skoleleder og politiker naturligvis et ståsted, men en mere nuanceret billede er altså godt’, siger Birgitte Klippert, der stiller op for Det Konservative Folkeparti.

Mødet er arrangeret af Birgitte Klippert fra Det Konservative Folkeparti, men alle uanset alder, baggrund, bopæl, politisk overbevisning mm. er velkomne til debatten, hvor der bliver serveret lidt at drikke samt naturligvis skolekridt.

Møderne er uden tilmelding, men af praktiske årsager må deltagere gerne trykke ‘deltager’ i begivenheden på Facebook, så der er vand og skolekridt nok til alle.

Tid og sted:

15. august kl. 19.00-20.30 Sønderborg Bibliotek
16. august kl. 19.00-20.30 Vejen Bibliotek
17. august kl. 19.00-20.30 Kulturhuset Bispen

En grundskole dækker over alle skoleformer, Folkeskolen, privatskoler, friskoler, efterskoler, tyske skoler osv. der har skoletilbud fra 0.-9. klasse.