Haderslev: Jonas Kjeldgaard Sørensen kunstner og performer er aktuel med udstillingen “Himmelhviskerne”

- I løbet af de næste år flytter de nye F-35 kampfly ind og ændrer mit himmelrum. Lyden forbinder mig til slagmarkens showroom, mens jeg hænger sengetøjet til tørre. Pressefoto

De sker en masse i Haderslev lørdag den 27. april – Hele havnen er fyldt med oplevelser – og kl. 14.00 inviterer Haderslev Kunstforening til fernisering på en ganske særlig udstilling, med et budskab der vedkommer os alle.

Jonas Kjeldgaard Sørensen kalder krigsscenen for et ”showroom” og han pointerer at krig ikke er en
håndboldkamp, hvor man skal holde med det ene eller det andet hold, men at vi i stedet skal holde med freden.
– Vi lever i en tid, hvor krig står i flertal, og selvom krigene ikke fysisk udspiller sig her i landet, så er der kraftige tegn på en oprustning, materielt og sprogligt. Jonas der bor i Haderslev og er nabo til en flyvebase udtrykker det således:

– I løbet af de næste år flytter de nye F-35 kampfly ind og ændrer mit himmelrum. Lyden forbinder mig til slagmarkens showroom, mens jeg hænger sengetøjet til tørre.
– Jeg er lokal, men fremmed for flyene, som jeg har navngivet Himmelhviskerne, da lyden som en
almægtig gud hvisker bag dem.

– Forvandlet til Våbensliberen som er en skjald, performer jeg for at begribe og begrebsliggøre hvilket sprog vi skal bruge, for at forstå denne himmel-hvisken?

– Hvad betyder lyden af kampfly i vores lokale, nationale og internationale virkelighed for vores
oplevelse af krig?


Se videoclip herDer venter kunst på flere niveauer, Jonas fortæller historier fra plateauer i fortider, nu tider og i mytologiske tider, som udtrykkes igennem installationer, performances, video og musik.
Jonas inviterer også politikere og meningsdannere til samtalesaloner den 8. maj og den 5. juni, fordi han mener at vi skal kommunikere om den udvikling vi oplever og at det gøres bedst ved samtaler mellem mennesker der ikke er enige.
– Det er af største vigtighed, at vi italesætter den hverdag vi befinder os i, slutter Jonas.

Jonas Kjeldgaard Sørensen der er dimitteret fra Fyns Kunstakademi i 2018, deltager i år på Roskilde Festival med værket The Wagon of Mutter Courage et værk der består af en vogn der bærer en 1:1 version af spidsen af et F-35 kampfly, der trodsigt trækkes over festivalpladsen, imens der per formes vokalt og markedspladsens-æstetik, undersøges koreografisk.

Jonas har udstillet på bl.a. Ringsted Galleriet, Artspace Transit, Villa kultur/VÆKST, Udstillingsstedet Spanien 19C og i udlandet.

Kilde: Haderslev Kunstforening