GRATIS vandring: Historiske spor i Tøndermarsken – se her hvordan du kan komme med på turen

Pressefoto - Museum Sønderjylland.

Museum Sønderjylland har sammen med Dansk Vandrelaug Sønderjyllands turguider arrangeret en kulturhistorisk vandring i marsklandskabet syd for Højer på Vandrernes Dag lørdag den 23. september.

Tøndermarsken er Danmarks største marskområde beliggende i det sydvestlige hjørne af Jylland. Det er et unikt kultur- og naturlandskab der er skabt af naturen og formet af menneskenes liv med og mod vandet. Udover at området rummer et enestående fugleliv, bærer landskabet præg af menneskenes indgriben i form af b.la. diger, sluser, pumpestationer og værfter.

Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv.

Man ser tydeligt de kulturhistoriske elementer, når man bevæger sig ud i landskabet, men for også at få fortællingerne,  der knytter sig til disse, vil museumsformidler Lars Nielsen gøre nogle stop på ruten. De forskellige stop er nøje udvalgt, da der på disse steder knytter sig historier som er med til at øge forståelsen af landskabet, og forklarer, hvorfor det gennem tiden har været nødvendigt at ændre det.

– Vi skal ud at gå på forskellige typer diger, se pumpestationer, afvandingskanaler og sluser, lyder det fra arrangørerne.

– Vi fortæller historier om kulturlandskabet, stormfloder og bagvand og man vil høre fortællinger om mennesker, der gennem tiden har levet på egnen på naturens præmisser.

– Vi ser også på, hvordan man gennem tiden har udnyttet og kontrolleret naturen ved at bygge diger og afvande marsken.

– Vi perspektiverer til nutidens klimaudfordringer, som også i dag påvirker marsklandskabet.

Dato: Lørdag den 23. september kl. 10.00 – vi er tilbage igen cirka kl. 15.00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via msj.dk

Mødested: Turen starter og slutter ved Højer Mølle

Længde: 10 km.

Vandringen er en del af det landsdækkende Nordea-finansierede projekt ”Historiske vandreruter.”

Kilde: Museum Sønderjylland