FV2022 – Folketingskandidat Carl Andersen (LA) på besøg hos Valmont/SM i Rødekro

Den lokale produktionsvirksomhed Valmont/SM og deres administrerende direktør Niels Brix, folketingskandidat Carl Andersen (LA) på besøg til en snak om konkurrencevilkår og grøn produktion i værdikæden for vindmøller på hovedkontoret i Rødekro som en del af folketingsvalgkampen. Pressefoto

De grønne danske vindmøller har brug for medvind i de offentlige udbud. Derfor inviterede den lokale produktionsvirksomhed Valmont/SM og deres administrerende direktør Niels Brix, folketingskandidat Carl Andersen (LA) på besøg til en snak om konkurrencevilkår og grøn produktion i værdikæden for vindmøller på hovedkontoret i Rødekro som en del af folketingsvalgkampen.

– Importen af kinesiske ståltårne til vindmøller presser den europæiske værdikæde til vindsektoren. Det skyldes i høj grad, at de kinesiske leverandører modtager massiv statsstøtte, hvilket gør dem i stand til at sælge deres produkter til en kunstig lav pris, udtaler Niels Brix.

Udover at gøre politikeren opmærksom på, at den unfair konkurrence fra Kina ultimativt kan koste danske arbejdspladser, understregede Niels Brix også problemet i det endsige fokus på pris i offentlige havvindmølleudbud – og hvordan det skader den grønne omstilling.

– Klimaaftrykket bør i langt højere grad indgå som et konkurrenceparameter, når der anlægges nye vindmølleparker.

Carl Andersen fra Liberal Alliance anerkender udfordringerne:

– Det giver ingen mening ift. den grønne omstilling at fokusere så snævert på billige oversøiske leverandører, når man tænker på, at klimaaftrykket fra disse ofte er betydeligt højere end hos europæiske leverandører. Det skal ses samlet hvis vi taler klima og national sikkerhed.

Han tilføjer yderligere at erhvervslivets generelle rammevilkår i form af lavere selskabsskat, bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft samt risikovillig kapital er mærkesager for Liberal Alliance.

Valmont/SM beskæftiger over 400 ansatte og producerer primært ståltårne til vindmøller i ind- og udland.

Den lokale produktionsvirksomhed Valmont/SM og deres administrerende direktør Niels Brix, folketingskandidat Carl Andersen (LA) på besøg til en snak om konkurrencevilkår og grøn produktion i værdikæden for vindmøller på hovedkontoret i Rødekro som en del af folketingsvalgkampen. Pressefoto

Debatindlæg