Fuld gang i vaccinationsindsatsen i Tønder Kommune

Arbejdet med vaccinationsindsatsen er i fuld i gang i Tønder Kommune – Region Syddanmarks første vacciner af beboere på plejecentre er gennemført med succes. Henover weekenden bliver den næste gruppe af borgere vaccineret på midlertidige vaccinationssteder i Toftlund, Løgumkloster og Tønder.

I tirsdags kom en aftale om midlertidige vaccinationssteder i Tønder Kommune på plads mellem Region Syddanmark, de praktiserende læger og Tønder Kommune. Aftalen gælder for målgruppen af personer på 65 år og derover, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Cirka 580 borgere er i målgruppen i Tønder Kommune. Nogle af disse er dog allerede blevet vaccineret i vaccinationscentrene udenfor kommunen. Borgere, som har bestilt tid torsdag på vaccinationscentret i eks. Rødekro, skal fortsat benytte den, så allerede bestilte vacciner kommer i anvendelse.

De resterende borgere i målgruppen er blevet kontaktet pr. telefon eller bliver det snarest, for at kunne blive vaccineret på de midlertidige, lokale vaccinationssteder.

“Det er rigtig godt, at der nu er fuld gang i at få vaccineret borgerne i Tønder Kommune. Og det er helt fantastisk, at vi nu også kan vaccinere størstedelen af 2. bølge på lokale vaccinationssteder. Jeg vil i den anledning gerne rette en stor tak til Region Syddanmark for den konstruktive tilgang for at få flest muligt til at tage imod tilbuddet om vaccination”, fortæller borgmester Henrik Frandsen i en pressemeddelelse i dag.

Fredag, lørdag og søndag bliver der lavet midlertidige vaccinationssteder i kommunen. Fredag i Tønder Sport & Fritidscenter, lørdag i Klosterhallen i Løgumkloster og søndag i Toftlundhallerne. Transporten til de midlertidige, lokale vaccinationssteder bliver aftalt med den enkelte borger og er i fuld gang med at blive koordineret.

Det forventes at omkring 450 borgere bliver vaccineret fredag til søndag af praktiserende læger, der foretager vaccinationen på stederne.

Vaccinationsprogrammet over hele landet gennemføres efter Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge for udrulning, og det er regionen, der har ansvaret for vaccinationerne. Der er 12 bølger af målgrupper, som er nøje beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tønder Kommune får løbende henvendelser og spørgsmål fra borgere vedrørende rækkefølgen af vaccinationerne og hvorfor nogle borgergrupper bliver prioriteret frem for andre.

“Jeg forstår godt, at der er en stor interesse for at blive vaccineret, og at nogle stiller spørgsmålstegn ved rækkefølgen. Men jeg skal understrege, at vaccinationsprogrammet er en statslig og regional opgave. Tønder Kommune har ingen indflydelse på rækkefølgen af borgere, som tilbydes vaccination”, fortæller Henrik Frandsen og tilføjer:

“Samtidigt er de præcise tidsplaner for målgruppernes vaccinationer også et regionalt anliggende, som skal tilpasses efter det antal af vacciner, som Regionen får stillet til rådighed.”