FOA: Mere vægt på danskundervisning og sprogkompetancer i integrationsuddannelsen

Ny trepartsaftale om integrationsgrunduddannelsen indeholder forbedringer, mener FOA, som efterlyser en mere individuel tilgang til integrationen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge den såkaldte IGU-ordning (integrationsgrunduddannelsen) i yderligere fire år.

Den nye aftale betyder blandt andet, at der lægges mere vægt på danskundervisning, og sikrer en bedre evaluering af ordningen.

”Det er positivt, at sprogundervisningen er styrket i den nye aftale, og at ordningen ikke kun retter sig mod beskæftigelse. Vi taler om en målgruppe som har mange og forskellige udfordringer. Derfor har de også brug for en mere varieret indsats. Det er vigtigt, hvis IGUen skal kunne bane vejen til ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse,” siger Helena Mikkelsen, forbundssekretær.

Hun fremhæver, at regeringen generelt har fokus på at forbedre danskundervisningen for udlændinge både i denne aftale og i den netop indgåede VEU aftale.

IGU-ordningen har eksisteret siden 2016, og skal give mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Forløbet varer to år, og kombinerer ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning. Parterne er i denne omgang enige om at videreføre IGUen til udgangen af 2027.

Den nye aftale betyder også en styrket evaluering af ordningen med særligt fokus på, hvilken betydning sprogkompetencer har for deltagernes mulighed for at gå videre i ordinært arbejde eller uddannelse.

”Hvis integrationen skal lykkes bedre, end den gør i dag, så er vi nødt til at tænke helt anderledes og helt ned på individniveau. Det kræver mere viden om målgruppen og mere fleksibilitet i de tilbud, vi giver dem,” fastslår Helena Mikkelsen.

Kilde: FOA