FL24: Akutpakke på 405 mio. kr. skal forbedre vandmiljøet og styrke indsatsen med udtagning af lavbundsjorde

Ifølge myndighederne er iltsvindet i de lokale fjorde stor denne gang. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Regeringen og aftalepartierne bag FL24 lancerer en akutpakke på 405 mio. kr., der skal forbedre vandmiljøet i Danmark. ”Forholdene i vores vandmiljø er alarmerende. Det er afgørende for fremtidens vandmiljø, at vi handler nu, og med denne finanslov tager vi endnu et skridt i den rigtige retning,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det danske vandmiljø er presset af iltsvind som følge af for store udledninger af kvælstof. Derfor afsætter regeringen og aftalepartierne bag FL24 nu 75 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 100 mio. kr. i 2027 til en akutpakke, der skal forbedre vandmiljøet i Danmark. Akutpakken skal bidrage til opnåelse af målene i vandrammedirektivet.

”Forholdene i vores vandmiljø er alarmerende. Det er afgørende for fremtidens vandmiljø, at vi handler nu, og med denne finanslov tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Med de afsatte midler kan vi gøre endnu mere for at forbedre det danske vandmiljø, og jeg vil nu indkalde partierne bag finansloven for at aftale nærmere om indholdet i akutpakken,” siger Magnus Heunicke.

80 mio. kr. til indsatsen med udtagning af lavbundsjorde

En af de barrierer, der bremser tempoet i udtagningen af landbrugsjord, er komplicerede processer, som ofte kræver vedholdende støtte og projektledelse i kommunerne.

Derfor er regeringen og aftalepartierne enige om at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2024—2025 og 10 mio. kr. i 2026 til kommunernes faciliterende rolle.

Regeringen og aftalepartierne afsætter derudover 15 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 10 mio. kr. i 2026 til lavbundskonsulenter, som skal understøtte projekternes fremdrift. Muligheden for at få hjælp fra en ekstern konsulent er en hjælpende hånd, der gør det lettere for lodsejerne at navigere i de mange ansøgningsprocesser mv., som er en del af et udtagningsprojekt.

Akutplanen bidrager til, at Danmark lever op til vandrammedirektivet og reduktioner i kvælstofudledningerne.

Kilde: Miljøministeriet