Et stigende antal voksne i Danmark er også ramt på trygheden

Stigende utryghed blandt unge er et tema, der har været kendt længe. Men nu har de unges utryghed bredt sig til voksne langt op i 30’erne og 40’erne. Det viser TrygFondens nye Tryghedsmåling, hvor man har spurgt mere end 5.500 voksne i Danmark om en lang række emner, der er relateret til deres tryghed og utryghed. Til gengæld ses en klar forbedring i trygheden blandt den ældre del af befolkningen.

I de senere år har vi fra mange sider hørt, at de unge mistrives og er utrygge i en hidtil uset grad. Men nu viser TrygFondens helt nye Tryghedsmåling for 2023, at problemerne ikke kun gælder blandt de unge.

TrygFonden har siden 2004 undersøgt udviklingen i danskernes tryghed og utryghed, og ifølge forskerne viser den nyeste måling en bekymrende udvikling i trygheden. Utrygheden hersker især blandt de unge, men vi ser nu utrygheden har bredt sig videre ind i større grupper af befolkningen og har tendens til at vare ved. For også unge voksne i 30’erne og de mere etablerede i 40’erne er tydeligt ramt. Kun voksne over 60 år har oplevet en klar forbedring af deres tryghed.

Udviklingen i trygheden er bemærkelsesværdig, da den strider mod den traditionelle forestilling om, at med voksenlivet følger en større grad af ro og overblik, vurderer TrygFondens forskningschef, Anders Hede, der ser flere forklaringer på udviklingen i den store midtergruppe:

– Den vigtigste forklaring er den globale mistrivselskrise, der begyndte omkring 2012-15, som vi også i Danmark er en del af. Den er særlig velbeskrevet blandt de unge, men vi ser nu, at den spreder sig. Vi kan i vores tryghedsmålinger se, at de 30-50-årige ifølge egne udsagn har det markant dårligere end tidligere. Fx betegner de sig selv som bekymrede og lette at stresse og mindre rolige og følelsesmæssigt stabile, fortæller Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, og fortsætter:

– En stigende utryghed for stress er en anden forklaring på den stigende utryghed blandt de 30-50-årige. Vores nye måling viser, at 20 pct. i dag er utrygge for at få en uoverskuelig opgave på arbejdet, mens dette gjaldt for kun 5 pct. helt tilbage i 2004, så denne udvikling i stress har været i gang meget længere end mistrivslen, der begyndte blandt unge, siger Anders Hede.

Stigende økonomisk utryghed

Den økonomiske utryghed i den danske befolkning er tilsvarende steget betydeligt for den store midtergruppe. I den nye tryghedsmåling angiver således mere end hver fjerde af de 30-50-årige, at de er økonomisk utrygge, og næsten hver anden af de unge voksne i 30’erne vil have vanskeligt ved pludselig at skulle betale en uventet udgift på 8.000 kr.

– Mens utrygheden for stress er steget langsomt, men konstant i næsten 20 år, er den økonomiske utryghed påvirket af helt aktuelle forhold. Det handler bl.a. om tiden efter corona og den igangværende krig i Ukraine, hvor rentestigninger og inflation særligt har bekymret den midterste målgruppe. Det er især blandt danskere i lejebolig, at den økonomiske utryghed er vokset – formentlig som følge af prisstigninger. Blandt boligejere er denne utryghed ikke lige så udbredt, siger Anders Hede.

– Ser vi på den generelle grundlæggende tryghed i den danske befolkning, så ser vi altså et billede, hvor det er gået gradvist mere skævt blandt unge og midtergruppen af 30-50-årige. Heldigvis går det dog fremad med trygheden i den ældre del af befolkningen, slutter Anders Hede.

Tryghedsmålingens nye resultater ligger på linje med flere internationale undersøgelser, der viser, at unges – og efterhånden også større befolkningsgruppers – trivsel i et stort antal lande er forværret gennem de seneste 10 år.

Læs hele TrygFondens Tryghedsmåling 2023 her: https://www.tryghed.dk/viden/tryghedsmaalinger/download-tryghedsmaaling-2023

Kilde: Trygfonden