Efterårets første strikkecafé på museet i Tønder


Tirsdag d. 28. september kl. 14-16 løber efterårets første strikkecafé af stablen.


Museumsinspektør Mariann Kristensen fortæller om Helene Hanssen – Kvinden bag H.P.
Hanssen. Helene Hanssen var H. P. Hanssens hustru og gennem alle årene var hans politiske
sparringspartner og bagland.


Helene blev som 20-årig forlovet med den politisk engagerede H.P. Hanssen. Hun delte hans
idealer og havde ligesom han flere ophold på Askov Højskole for at dygtiggøre sig til det
nationale arbejde. Parret blev hurtigt enige om at dedikere sig de danske sønderjyders sag, og
Helene kom også i lære på ”Fyns Tidende” og kunne på denne måde bidrage til H.P. Hanssens
virke som redaktør og siden ejer af Aabenraa-avisen ”Hejmdal”.


I takt med at H.P. Hanssens politiske virke blev mere omfattende, fik Helene ansvaret for
hjemmet, børnene og ikke mindst ”Hejmdal”.


Derfor er Helene en væsentlig del af fortællingen om den sønderjyske leder H.P. Hanssen og
andel i, at målet om en genforening med Danmark i 1920 blev opnået.
Selvom hun af natur foretrak at holde sig i baggrunden, bidrog hun til det politiske arbejde,
der for dem begge var et livskald.


Mariann Kristensen har været med til at skabe udstillingen om H. P. Hanssen på Kulturhistorie
Aabenraa i forbindelse med 100-året for Genforeningen.


Traditionen tro slutter eftermiddagene med oplæsning af ældre og nyere litteratur ved
museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Alle er velkomne – også selv om man ikke strikker!


Strikkecaféen finder sted i Pumpehuset på Kulturhistorie Tønder kl. 14-16
Efter foredraget vil der være kaffe og kage fra museets café.


Pris: 50 kr.


For medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og Museumsklubben: kr. 35,