Efterårets første strikkecafé på Kulturhistorie Tønder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Tirsdag d. 27. september kl. 14 tager vi atter hul på strikkecaféerne på Kulturhistorie Tønder, hvor
museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen fortæller om hollandske fliser. I 1600- og 1700-tallet var
Holland et økonomisk centrum i Europa. Holland havde derfor også stor tiltrækningskraft på
befolkningen langs Vadehavskysten. De hollandske fliser er et konkret udtryk for den
kulturhistoriske påvirkning og kontakten mellem vadehavskysten og Holland i 16/1700-tallet. På
Rømø har man imidlertid brugt fliserne anderledes end i Holland, fordi bygningsudformningen har
været anderledes. Elsemarie Dam-Jensen besøgte i perioden 2016-18 25 ejendomme på øen og
fotograferede de bevarede hollandske fliser. Det er indtryk fra disse besøg, der vil blive formidlet i
foredraget, og samtidig vil flisernes historie på øen blive omtalt, selv om manglen på skriftlige
kilder, århundreders nedrivninger og genopførelser af huse, og i nyere tid bortsalg af fliserne gør,
at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål.


Eftermiddagen sluttes af med oplæsning af ældre og nyere litteratur.


Programmet består af en times foredrag ved museets egne inspektører. Eftermiddagene rundes af
med oplæsning af ældre og nyere litteratur ved museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Alle er
velkomne – også selvom man ikke strikker.
Pris: kr. 85,-
For medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og Museumsklubben: kr. 70,-


Prisen er incl. kaffe og kage.