Drøhses Hus i Tønder med ny udstilling: Løgumklosterkniplinger – kulturarv i grænselandet

Drøhses Hus i Tønder - her åbner den nye udstilling den 12. maj 2022. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

I år er der Tønder Kniplingsfestival, en begivenhed der finder sted hvert tredje år den første weekend i juni i Tønder.

I Museum Sønderjylland Drøhses Hus tager man forskud på glæderne, idet udstillingen Løgumklosterkniplinger – kulturarv i grænselandet allerede åbner torsdag d. 12. maj kl. 15.

Udstillingen består af en stor samling af kniplingsprøver fra Løgumkloster, der i 1887 blevet afleveret til museet i Flensborg. 

Løgumkloster var i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet et vigtigt centrum for en del af kniplingsproduktionen på Tønderegnen. Alene i Løgumkloster by var der midt i 1700-tallet omkring 300 kniplersker.  

I 1774 var der 13 kniplingshandlere i Løgumkloster, de handlede bl.a. med de baltiske lande, Sct. Petersborg, Danzig, København og Hamborg

De udstillede kniplingsprøver stammer fra en kniplingshandler i Løgumkloster, Hans Nicolaysen (1744-1808). Han var en betydningsfuld person i området og havde mange kniplersker ansat. I 1792 fik han et privilegium, udstedt af kong Christian 7., til også at oprette en knipletrådsfabrik i Løgumkloster.

Da Nicolaysen døde, overtog hans enke og to ældste sønner virksomheden, men i løbet af 1820´erne gik det tilbage for kniplingsproduktionen i Vestslesvig, og i 1834 gik fabrikken fallit.

Man må  formode, at ejerne fortsatte med kniplingshandelen i en årrække derefter, for en del af prøverne stammer fra midten af 1800-tallet. De har formodentlig siddet i den prøvebog, som man viste kunderne, når der blev handlet kniplinger.

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor prøverne kom til Flensborg.

Det var en snedkermester Ipsen, som i 1887 solgte dem til museet for 50 Mark. Vi ved ikke, om han gjorde det for pengenes skyld, om han havde arvet dem eller fundet dem på et loft. Man kan også spørge sig selv, hvorfor en snedkermester i Løgumkloster ville bruge tid og penge på at rejse til Flensborg for nogle kniplingers skyld. Måske kan forklaringen være, at han som medlem af den tyske befolkningsgruppe så de smukke kniplinger som et udtryk for tysk kulturarv.

Tankerne bag de nye museer, der opstod på dette tidspunkt, var netop at styrke den nationale, i dette tilfælde den tyske nationale bevidsthed og kendskabet til den hjemlige kultur.

I 1920 blev den dansk-tyske grænse trukket nord om Flensborg, og Løgumkloster-kniplingsprøverne forblev på Flensborgmuseets magasin.

I dag er man på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder glade for, at der er et godt samarbejde over grænsen, også på det museumsfaglige område. Det betyder bl.a., at man nu kan vise kniplingsprøverne fra Løgumkloster i Drøhses Hus, en samling der måske aldrig har været vist i sin helhed for offentligheden før.

Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen åbner udstillingen d. 12. 5. i Drøhses Hus, Storegade 14, 6270 Tønder.

Der vil være et musikalsk indslag ved souschef på Tønder Kulturskole, Jytte Sørensen, og museet er vært ved en lille forfriskning.

Kniplings Festival 2022

Hvert tredje år afholdes en Kniplings-festival i Tønder, Danmark.

Tønder har gennem flere århundreder været centrum for en betydelig kniplingsindustri, der forarbejdede og solgte de kendte Tønder-kniplinger. Den første Kniplings- festival fandt sted i juni 1989. Tidspunktet er altid den 1. weekend i juni måned, og Kniplings-festivalen strækker sig over 3 dage.

I år byder Kniplings-festivalen alle kniplingsbegejstrede velkommen fra den 3. juni til den 5. juni 2022

Køb billetter her.

Kilde: Museum Sønderjylland