Der er tryk på tilmeldingerne til borgermødet i Aabenraa om Hvalen – 1.026 tilmeldte indtil nu..

OPDATERES

Onsdag den 19. juni er der borgermøde i Aabenraa.

Det gælder det meget omdiskuterede hotelbyggeri Hvalen.

Og der er tryk på tilmeldingerne – indtil nu er der tilmeldt 1.026 deltagere.

– Derfor

Aabenraa Kommune skal tage stilling til Horup Boligs projekt Hvalen, med hotel og boliger på Flensborgvej, men inden da, kan du komme med din mening på borgermødet, der afholdes onsdag 19. juni kl. 17.30-20.00 i Arena Aabenraa.

Til borgermødet har du også mulighed for at høre mere om projektet, hvad man skal tænke over når højhuse er på tegnebrættet, stille spørgsmål og høre om planen for den videre proces med høringsfase.

Borgermødet er en del af Aabenraa Kommunes indsamling af idéer og forslag, forud for den politiske stillingtagen til det videre planlægningsarbejde. Fristen for at indsende idéer, forslag og bemærkninger er onsdag 14. august 2024.

Formålet med mødet er, at du kan høre om projektet og på den baggrund komme med dine bemærkninger til projektet.

Program

17.00: Dørene åbner

17.30: Velkomst ved formand for Plan, Teknik og Landdistrikter Dorte Soll

17.35: Præsentation af projektet ved Horup Bolig og oplæg ved arkitektfirmaet TRANSFORM og Aabenraa Kommune

18.30: Pause med kaffe og snacks

18.45: Hør mere om projektet og giv din mening til kende til politikerne i mindre grupper

19.25:  Afrunding i plenum

20.00: Tak for i dag.

Af hensyn til booking af lokale er der krav om tilmelding til arrangementet. Tilmelding skal ske via NemTilmeld senest søndag 16. juni 2024.

Information om projektet

Horup Bolig ønsker at bygge højhuset Hvalen, dér hvor Hotel Østersøen i dag er placeret. Projektidéen er at opføre et højhus i 15 etager, der skal rumme 175-200 hotelværelser, cirka 125 seniorboliger og en restaurant med 350 siddepladser.

Tilmeld dig her

Læs mere her