Demo mod høje el-master

TØNDER: Fakkeloptog mod de planlagte elmaster

PRESSEMEDDELELSE: Er du også imod Energinets 35 meter høje elmaster i Tønder Kommune, så deltag i et fakkeloptog for at lægge pres på Energinet, Energiministeriet og politikere. Projektet ønskes taget op til ny vurdering. Der findes alternative løsninger, som er meget mere natur-, dyre- og menneskevenlige. Det smukke landskab skal ikke skæmmes af Energinets projekt. Elmasterne vil være til stor gene for næsten alle borgere i Tønder Kommune. Også vores dyrebare turister, der elsker og nyder så godt af de åbne vidder med nationalparken, fuglelivet, roen og rummeligheden, får deres oplevelser forstyrret markant af masterne.

Søndag den 19. januar kl. 19.00 arrangeres der fem steder i kommunen fakkeloptog for at vise modstand mod de planlagte elmaster. Fakkeloptoget henvender sig til alle, der på den ene side ønsker at vise deres utilfredshed med de planlagte elmaster, og på den anden sige også ønsker at få beslutningen om elmasterne genoptaget. Tag familien og hunden i hånden, gå en tur sammen med de andre fremmødte og nyd den dejlige atmosfære, som fælles indsats skaber.  

”Vi har arrangeret dette fakkeloptog for at få debatten omkring de planlagte elmaster på dagsordenen igen. Jeg er så trætafatvi i Tønder kommune, og i de andre kommuner herfra i lige linje til Holstebro, skal klistres til med 35 meter høje, grimme master, fordi Energinet tilsyneladende har magt til at agere fuldstændig egenrådigt.                                 Jeg tror, atTønder Kommunes borgere har set sig nødsagede til at acceptere, at elmasterne nu kommer. Det er drønærgerligt, for jeg ved, at vi er mange, der er uenige i beslutningen. Jeg håber, at vi i fællesskab kan stille krav om en alternativ løsning – med fuld kabellægning. Derfor har jeg taget initiativ til et upolitisk fakkeloptog, som skal synliggøre vores protest – langt ud over Kommunens grænser”, siger Anette Abildgaard Larsen fra Lydersholm, der er initiativtager til optoget og medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti.

Fem byer med optog
Der vil være fakkeloptog i Tønder, Løgumkloster, Bredebro, Toftlund og Skærbæk. I alle byer starter det søndag den 19. januar kl. 19.00, og der er planlagt en rute i hver by på ca. 2,5 km. Man skal blot møde op i den by, der passer en bedst og så bruge en mørk vinteraften med fakler, snak og en gåtur. I hver af de fem byer er der en tovholder, der starter og slutter optoget, der bliver uformelt, hyggeligt og fællesskabende på tværs af interesser, politik og byer.

Alle er velkomne – jo flere jo bedre
Det er Konservative i Tønder, der står bag fakkeloptoget, men det er et politisk upartisk arrangement, hvor alle er velkomne uanset politisk ståsted: ”Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om og deltage i fakkeloptoget. Det være sig borgere der potentielt bliver generet af elmasterne, foreninger der vil værne om naturen, turismevirksomheder og alle andre mennesker i kommunen, der blot synes, at det er en skam med de store elmaster. Jo flere deltagere jo større stemme – så alle skal endelig bare dukke op”, siger Birgitte Klippert der er formand for Konservative Tønder.

At omlægningen af det nuværende forsyningssystem skal gentænkes, er arrangørerne helt med på. Det handler alene om, hvilken form for omlægning, der skal igangsættes. Det kunne være forsyning i jorden, der ganske rigtigt er mere omkostningstungt, men som til gengæld ikke generer borgere, natur, kultur og turismen. I Tyskland lægges fx Süd-Ost Link allerede i jordkabler over en strækning på 580 km.

Tak til de mange sponsorer
Arrangørerne har henvendt sig til forskellige interessenter, som kunne være optaget af at støtte fakkeloptoget, og de har været så heldige, at flere foreninger har meddelt deres støtte. Dansk Ornitologisk Forening Tønder, Naturfredningsforeningen Tønder, Natur og Ungdom, Enjoy Resorts, Ressourcedetektiven, Okholm Lighting, Kjelkvist A/S, Brinksgaard, Yogastudie og Emmerske Biler har hver støttet arrangementet ved at donere fakler.

På Facebook bliver der lavet en begivenhed for hver af de fem byers optog. Her kan du se ruterne, læse mere om arrangementerne, finde startstederne mv.

For yderligere information: Anette Abildgaard Larsen, tlf.: 42 33 91 20 eller mail: larsenlaser@gmail.com

Be the first to comment on "Demo mod høje el-master"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*