Dansk Skovforening: Undersøgelse viser, at danskerne ikke ved hvad de må og ikke må i naturen

I Hjordkær har de fået penge til at lave et skovområde om til et fritidsparadis. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Det er Dansk Skovforening, der har fået foretaget en undersøgelse om danskernes tilfredshed med at kunne færdes i skovene. Og her er adgangen til skovene særdeles god, lyder det til ifølge undersøgelsen, men der savnes imformation om hvad man må i skovene.

– Mens tilfredsheden med adgangen til naturen hos danskerne er høj, er der også advarselslamper, der blinker. Danskerne mangler viden om, hvad de må og ikke må i naturen: Over halvdelen af de adspurgte (56 procent) savner oplysning om reglerne for at færdes i skove eller andre steder i naturen, lyder det fra Dansk Skovforening.

Helt overordnet bør man naturligvis altid bruge sund fornuft når man færdes på ejendom, der enten tilhører andre eller os allesammen.
Når det så er sagt er der lavet regelsæt for de to skov- og naturtyper vi har i Danmark.

Det må man i de private skove

I privatejede skove er der adgang fra kl. 6 til solnedgang.

Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier. 

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Særlig tilladelse

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

Offentlig skov

Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.

Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier.

Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier. 

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.
De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Læs mere om B-skove og Naturzoner på Naturstyrelsens hjemmeside

Faciliteter

Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning.

I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som man frit kan benytte.

I nogle skove er der opstillet shelters hvor man kan overnatte, og der findes også en del såkaldte “primitive overnatningspladser”. Desuden er det nu tilladt at overnatte i sit eget telt i et antal udvalgte skove.

Bål- og grillpladser 
Primitive overnatningspladser
Fri teltning  

Organiseret brug af skoven

Der findes særlige regler for organiseret brug af Naturstyrelsens skove og naturområder. Hvis du f.eks. vil afholde cykelløb eller spille rollespil, skal du søge om tilladelse.

Med hund i skoven

I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.
Med hund i naturen

Kilde: Naturstyrelsen