Årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa: – Det kunne næsten ikke blive grønnere

an Köpke Christensen/Nye Borgerlige, Michael Christensen/Socialistisk Folkeparti, Erik Ulldal Hansen/Socialdemokratiet, borgmester Jan Riber Jacobsen/Det Konservative Folkeparti samt Thomas Andresen/Venstre deltog i mødet og kom selv med en udmelding omkring natur, vand, biodiversitet, solar-anlæg, vindmøller, PtX-anlæg, skove samt affaldshåndtering. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

DN Aabenraa havde inviteret en politiker fra hvert parti i byrådet til at debattere den grønne status for Aabenraa Kommune ved det netop afholdte årsmøde på Folkehjem.

Jan Köpke Christensen/Nye Borgerlige, Michael Christensen/Socialistisk Folkeparti, Erik Ulldal Hansen/Socialdemokratiet, borgmester Jan Riber Jakobsen/Det Konservative Folkeparti samt Thomas Andresen/Venstre deltog i mødet mandag aften, og kom selv med en udmelding omkring natur, vand, biodiversitet, solar-anlæg, vindmøller, PtX-anlæg, landbrug, skove samt affaldshåndtering.

Deltagerne i årsmødet stillede flittigt spørgsmål til politikerne.

Styrtet ved Store Jyndevad forvandles til et fiske- og naturvenligt stryg i regi af Aabenraa Kommune. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk

Snæbelprojektet færdiggøres i regi af Aabenraa Kommune

Set med bl.a lystfiskernes øjne, kom der et par rigtig gode informationer/nyheder frem under mødet. Således blev det oplyst, at det store styrt ved Store Jyndevad, der forhindrer både laks, havørred og snæbel i at komme op og yngle længere oppe i vandsystemet, bliver fjernet og erstattet af et både fisk- og naturvenligt stryg.

Kommentar: Egentlig skulle styrtet ved Store Jyndevad havde været sløjfet allerede for mange år (2005-2013) siden, da det store Snæbelprojekt (EU LIFE – NATURA 2000) løb af stabelen under den daværende Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kunne dog ikke komme overens med ejeren af styrtet, der blev brugt til strømproduktion, og med dette blev projektet aldrig nogensinde færdiggjort.

Det bliver det nu, og Aabenraa Kommune håndterer projektet, der skal forvandle styrtet til et stryg, der gør det nemt for snæbel og andre laksefisk i at kunne vandre op til ynglegruset.

Og når der nu nævnes snæbel, så er det et spørgsmål om det egentlig er den “ægte” vare, der svømmer rundt i Vidåsystemet eller bare en helt, der jo også er en laksefisk, men ikke beskyttet og ikke sjælden. Se mere om den påstand i udgivelsen Atlas over danske ferskvandsfisk.

Stop for muslingefiskeri i Flensborg Fjord – den danske del, bliver også indført.

Og selvom erhvervsfiskerne mener, at skrabefiskeriet efter blåmuslinger ikke har den helt store indflydelse på iltsvindet i bl.a Aabenraa fjord, så har der, i den tyske del af fjorden, allerede i flere år været stop for muslingefiskeri.

Ifølge erhvervsfiskere har det faktisk en gavnlig virkning på havbunden når den bliver rodet lidt rundt. Vi får se om tiltaget er nok til at stoppe iltsvindet.

Landbrug kommer til at halte pga. energijagten

Både Thomas Andresen og Jan Riber Jakobsen fra politikerpanelet var en smule bekymret på landbrugets vegne under den aktuelle jagt på energi i form af solar-anlæg, der kræver rigtig mange hektar jord, der de fleste steder tages ud af landbrugsproduktion.

Prisen på landbrugsjord, der kan forvandles til energi-anlæg, stiger helt vildt, og gør det måske mere interessant at sælge jorden til energiproduktion i stedet for at skulles slås med vejr og vind om at få en høst, der også kan være med til at betale renteudgifter, lønninger mm.

Det kan næste ikke blive grønnere

Efter mødet var der ingen tvivl om, at det byråd man har i Aabenraa Kommune vil det grønne og arbejder aktivt med at blive grønnere.

Således er målet bl.a 4.000 hektar med solcelle-anlæg i Aabenraa Kommune og at kommunen skal være fossilneutral i 2030.

Bybusser på el er på vej.

Hjemmeplejens biler skal også være el-biler.

Efter debatmødet var der valg til bestyrelsen i DN Aabenraa og der var tale om genvalg på alle poster.

Man kan i øvrigt følge DN Aabenraa (knap 900 betalende medlemmer) på deres Facebookside her.