Aabenraa Kommune melder ud: Grønt lys for brint-fabrik/PtX-anlæg ude på landet i Kassø

Energi bliver de kommende års store arbejdsopgave. Solarparker i Aabenraa Kommune danner nu basis for to brintfabrikker i hhv. Aabenraa og ude på landet i Kassø. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Bolig- og Planstyrelsen gav i går den planlægningstilladelse, der giver mulighed for at fortsætte planerne om et Power-to-X-anlæg i Kassø i Aabenraa Kommune. Muligheden skaber glæde hos borgmester Jan Riber Jakobsen.

En tilladelse fra indenrigs- og boligministeren gennem Bolig- og Planstyrelsen giver Aabenraa Kommune mulighed for at fortsætte arbejdet med et Power-to-X-anlæg i Kassø, hvor European Energy, en dansk virksomhed for vind- og solprojekter, allerede har søgt om tilladelser på området.

Konkret har ministeren givet tilladelse til, at der kan planlægges lokalplan og eventuel opførelse i et afgrænset areal i Kassø.

Hele to brintfabrikker/PtX-anlæg i Aabenraa kommune

– Jeg er meget glad for, at tilladelsen fra ministeren nu er i hus, så vi kan fortsætte den proces, vi har i gang i området. Muligheden for et Power-to-X-anlæg er til stede, og det taler ind i den i forvejen grønne dagsorden, vi har i Aabenraa Kommune, hvor vi er langt med den grønne omstilling, både når det gælder biogas, strømproduktion og Power-to-X, siger borgmester Jan Riber Jakobsen og fortsætter:

– European Energy har allerede budt sig til på arealet, hvor vi nu fortsætter det politiske arbejde med lokalplanen. Samtidig har Mærsk og European Energy et samarbejde om en del af den grønne brændsel, som kan produceres på anlægget. Den brændsel kan skibes ud fra Aabenraa Havn og Ensted Havn, hvilket bekræfter mig i, at vi også har et havneområde, der er attraktivt for erhvervslivet.

– Vi er meget glade for det videre skridt, der nu er taget i processen. Det er med til at sikre, at vi kan bygge verdens første kommercielle Power-to-X-anlæg i Aabenraa Kommune, som skal sikre den bæredygtige omstilling, siger Emil Vikjær-Andresen, der er Head of Power-to-X hos European Energy.

Power-to-X-anlægget bruges til at omdanne elektricitet fra eksempelvis solcelleanlæg til andre former for grøn energi som brint eller metanol, der senere kan bruges som brændsel til eksempelvis skibe.

– Jeg glæder mig til at dykke ned i den videre proces med arbejdet med lokalplanen for Kassø. Vi har sagen på det førstkommende udvalgsmøde i juni, og der ser jeg frem til at se nærmere på mulighederne for at bidrage markant til den grønne omstilling, siger formand for Plan, Teknik & Miljøudvalget, Dorte Soll.

Kilde: Aabenraa Kommune