SE VIDEO: Aabenraa: 10 tons kirketårn i luften i dag – BMS-kran løftede Sct. Nicolai Kirkes tårn ned på kirkepladsen

Flot klaret af kranføreren fra BMS - 10 tons kirketårn ned gennem et hul i stilladset. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk n

Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa skal igennem en større renoveringsproces.

Starten gik i dag med nedtagningen af bla. kirketårnet.

Og det gav sig ikke sådan uden videre.

Til slut måtte tømrerne ganske enkelt skære de otte ben, der er udført i egetræ, over – så gav den slip!

Tårnet blev mesterligt kranet ned af kranføreren på den stor mobile BMS-kran.

SE DE FØRSTE VIDEOKLIP her – Youtube og TikTok

@sydnytdk Aabenraa: BMS-kran løftede 10 tons kirketårn ned på Kirkepladsen – Læs hele artiklen på www.sydnyt.dk – GRATIS nyheder og info fra HELE Sønderjylland – Vi er limen i lokallivet….. #bms #aabenraa #sctnicolaikirke #kranløft #erikegvadpetersen #sydnytdk ♬ original sound – www.sydnyt.dk

Om Sct. Nicolai Kirke


Sct. Nicolai Kirke er Aabenraas ældste kirke fra omkring 1250. Kirken er opkaldt efter de søfarendes skytshelgen, Sct. Nicolaus.

I dag har byen udviklet sig rundt om Sct. Nicolai Kirke, der står på det højeste punkt midt i byens liv.

Sct. Nicolai Kirke huser, udover sin danske menighed også Aabenraas tysksprogede menighed. Mange søndage er der derfor gudstjenester på både henholdsvis dansk og tysk. 

Der er 400 siddepladser i kirken

Sct. Nicolai Kirkes historie


Sct. Nicolai Kirke blev bygget på erstatningsjord fra kongen i 1250´erne. Kirken blev bygget efter kampe mellem brødrene kong Erik Plovpennig og Hertug Abel havde ødelagt dele af byen. Sandsynligvis også byens første kirke Sct. Knuds Kirke. 

Kong Erik Plovpennig gav Aabenraa erstatning for de ødelæggelser kampene mod hans bror Abel havde forvoldt byen i 1247. Kongen tilkendte kirke og gejstlighed jorden fra den daværende bygrav og nordpå op til »æ Putgye«. “Æ Putgye” er den smalle gang, der går lige syd for grundene til Store Pottergade.

Sct. Nicolaus blev skytshelgen


I årene efter brandkatastrofen rejste byen sin nye sognekirke, på den nye grund på bakketoppen. Kirken  blev indviet til Sct. Nicolaus, de søfarendes skytshelgen. Aabenraa havde allerede dengang en del søfart, og det forklarer valget af Sct. Nicolaus som kirkens helgen.

Valget af Sct. Nicolaus kan dog også være sket, fordi byens borgere har villet vise biskop Niels (Nicolaus) i Slesvig taknemmelighed, da han havde bidraget meget til byens udvikling. 

Kirkebygning bag vold og grav


Sct. Nicolai kirke lå dengang uden for byen. Nogle enkelte udgravninger langs Pottergades sydside og særlig udgravningerne under »Mutter Stallbohms hus«, der indtil 1949 stod på hjørnet af Store Pottergade og byens hovedgade, gav beviser for, at der har været en vold og en grav nord for kirken. Det er altså sandsynligt, at kirken og dens område i ældre tid var befæstet.  

Kirkens arkitektur


Sct. Nicolai kirke er en énskibet korskirke med apsider på begge korsarme. De svære halvsøjler, der uden overgang fortsætter i skjoldbuer, er normanniske. Normanniske er også hvælvingerne, der har samme ribbeform, nemlig kløverblads-profil.  

Hvælvingerne tvinger vinduerne ind i en bestemt placering; der er to tætsiddende romanske, smigede vinduer for hvert fag hvælvinger både i nord- og sydmur i vestskib og kor samt i tværskibenes vestmur.  

Vinduerne i koret er noget højere end i den øvrige del af kirken. Det, at vinduerne er smigede, bevirker, at der kommer et forholdsvis godt lys ind i kirken, trods de små vindueslysninger.  

Kilde: Folkekirken Aabenraa